Udvalgsformand: Vi fik en bunden opgave

Det er en bunden opgave, siger Mads Panny om den indstilling en styregruppe er kommet med. Det drejer sig om fremtiden for Gudenåen og Tangeværket.

Viborg Kommune er én af de fire kommuner, der skal beslutte, hvad der skal ske med Gudenåen og Tangeværket. 

- Borgmesteren har bedt os om at kigge på, hvad man skal gøre, hvis man skal opnå det her mål. Og det har vi svaret på, forklarer Mads Panny (S), der er formand for klima & miljøudvalget i Viborg Kommune og medlem af en nedsat styregruppen.

Styregruppen består af embedsmænd og otte udvalgspolitikere fra Randers, Favrskov, Silkeborg og Viborg Kommuner. Den har nu indstillet, at Gudenåen skal føres uden om Tangeværket.

Rapporten er led i et forsøg på at opnå fælles fodslag mellem kommunerne i den årelange strid om Gudenåens forløb ved Tange Sø, hvor vandkraftværket er en prop i systemet. Og Mads Panny er modsat Silkeborg Kommunes medlemmer i styregruppen med på indstillingen, selvom Viborg Kommune tidligere har støttet en fortsat drift af Tangeværket.

- Jeg kan have meget store betænkeligheder ved den model. Ingen tvivl om det, fortæller Mads Panny med henvisning til den indstilling, styregruppen er kommet med.

Selvom politikere og embedsmænd i styregruppen har indstillet ét af forslagene til beslutning, er det op til borgmestrene i de respektive kommuner at træffe den endelige beslutning.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.