Tangeværket truet af lukning

Føres Gudenåen delvist udenom Tange Sø må Danmarks største vandkraftværk lukke.

Tubinerne kører stadig for fuld kraft - men går det som kommunerne ved Gudenåen ønsker, så går de snart i stå.

Kommunerne bakker nu op om en opfordring til staten om at føre Gudenåen delvist uden om Tange sø. Det vil betyde en lukning af Danmarks største vandkraftværk. Konsekvensen vil nemlig være, at Tangeværket ikke længere får vand nok til en egentlig produktion af elektricitet.

Det er ikke undersøgt, hvad en omlægning af Gudenåen vil betyde for selve søen. Men kritikere forudser at den med tiden vil blive til en lavvandet mose.

 

Kommunerne langs Gudenåen opfordrer staten til at lave nyt åløb uden om Tange Sø. Det vil betyde lukning af Danmarks største vandkraftværk.

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.