Staten på naturshopping

Otte nye områder er kommet på listen over statslige arealer, blandt andet et mindre område ved Hald Sø og en del af halvøen Lundø ved Limfjorden.

I alt 70 hektar dansk natur er blevet indkøbt af staten som en del af arbejdet med at sikre levesteder for truede dyr og sjældne naturtyper. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Blandt de nye statslige områder er et lille engareal på en halv hektar ved Gjelbæk vest for Hald Sø, der ligger ved naturområdet Dollerup Bakker og ni hektar på nordspidsen af Lundø ved Limfjorden.

- Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af værdifulde statslige naturområder, får vi større naturarealer, som det er nemmere at pleje og sikre. Det gavner naturen, og samtidig får alle danskere fremover flere større naturarealer, der er tilgængelige for alle, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

30 millioner kroner til naturen

Opkøbet er en del af Aftalen om Naturpakken, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat en pulje på cirka 10 mio. kroner årligt i perioden 2017-2019 til at opkøbe arealer, der giver bedre natur. 

- Jeg er glad for, at vi med de nye arealer skaber endnu mere sammenhængende natur og giver danskerne nye mulighed for at komme ud og opleve vores unikke natur. Hele formålet med Naturpakken var at skabe mere og bedre natur i Danmark, og de nye arealer er et skridt i den helt rigtige retning, siger Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti.

Danmarks Naturfredningsforening er dog ikke imponerede over planerne.

- I lyset af planerne om at pille 280 kvadratkilometer ud af Natura 2000 områderne så forslår det som en skrædder i helvede i forhold til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed inden 2020, siger præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Her ligger de nye naturområder

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.