Socialrådgiver: Viborg Kommune tvangsflyttede handicappet ulovligt

Viborg Kommune tvangsflyttede for en måned siden en handicappet person, da han fyldte 18 år. Det er imod reglerne, siger Socialministeren.

Det er et meget udbredt problem, at handicappede får en meget brat overgang til voksenlivet, hvilket den hjerneskadede Daniel Østergaard fra Viborg Kommune måtte sande. 

Den 21. februar fyldte han 18 år, og her blev han af Viborg Kommune tvangsflyttet til et bosted i byen på trods af familiens ønsker om en blidere overgang mellem at bo hos mor til at bo i institution. 

Socialministeren Mai Mercado siger i et ministersvar, at man ikke bare kan flytte en borger, hvis der ikke er samtykke. I svaret står der blandt andet: 

- Kommunen kan således ikke flytte en borger uden samtykke, hvis den pågældende kan få den nødvendige hjælp i personens hidtidige bolig, står der i svaret. 

Kontaktede til ministeren

Det var Ricky Magnussen fra privatraadgiver.com, der undrede sig over situationen med Daniel Østergaard. Han havde en kontakt i Folketinget, som han kunne få til at stille spørgsmålet til ministeren. 

- Det lader til, at det eneste tilbud, man havde, i hele værktøjskassen, det var, at han kunne få et botilbud. Det harmonerer slet ikke med mit kendskab til lovgivningen og den praksis, man skal følge, fortæller han til TV MIDTVEST. 

Viborg Kommune udtaler sig ikke om enkeltsager, men Socialchefen Claus Fjeldgaard i Viborg Kommune havde dog en principiel kommentar. 

- Generelt så har vi en omsorgsforpligtelse overfor borgerne, og i det omfang, at borgerne ikke får den støtte, som borgeren skal have i borgerens hjem, så har vi jo muligheden for at flytte borgeren. Vi vil strække os rigtigt langt i forhold til, at vi kan kompensere borgerne i deres eget hjem, fortæller Claus Fjeldgaard og uddyber:

- Det er vores sagsbehandler, der laver den vurdering. Men der ligger også en mulighed for at anke kommunens afgørelse. 

Daniel Østergaards mor synes, at det er et interessant svar, og hun er heller ikke tilfreds med den måde, som kommunen har behandlet sagen på. 

- Vi føler, at vi er blevet tvunget ud i det, siger Ditte Østergaard. 

Daniel Østergaard er kommet ind i et tre måneders indslusningsforløb på institutionen i Viborg, hvilket var, hvad Ditte Østergaard ønskede, efter hun havde fået afvisning på at passe Daniel. 

Baggrund

En uge inden Daniel Østergaards fødselsdag bragte TV MIDTVEST historien om Daniel, der ikke følte sig klar til at flytte på bosted ligeså snart, at han fyldte 18. 

Dengang sagde hans mor, Ditte Østergaard, at hendes søn ikke var tryg ved det. 

- Det bliver da hårdt at skal se sin søn gå fuldstændig op i limningen, fordi han bliver presset ud i noget, han slet ikke er klar til, sagde Ditte Østergaard. 

Han blev presset til at flytte på bosted, ved at kommunen trak støtten til, at moderen passede ham derhjemme, og uden støtten havde Ditte Østergaard ikke råd til at bo i den handicapvenlige bolig. 

Ditte Østergaard søgte først om at få lov til at fortsætte som Daniels passer, men det fik hun afslag på. Derefter lagde hun op til et kompromis, hvor Daniel Østergaard stadig boede samme sted i en overgangsperiode, hvor han kunne vænne sig til det nye plejepersonale og derefter flytte på bosted. Heller ikke det kunne Viborg Kommune tilbyde. 

Daniel Østergaard kræver døgnpasning, og derfor ville Viborg rykke ham til en døgninstitution.