Små butikker føler sig snydt for kompensation: - Hvorfor skal vi straffes?

Elin Pedersens tøjbutik var tvangslukket i januar og februar. Men når tabet skal gøres op, skal julehandelen regens med. Dermed mister hun kompensation.

Selv om de har tabt penge under nedlukningen, er mange butiksejere af den overbevisning, at de ikke får en krone i kompensation.

Det gælder for eksempel Elin Pedersen i Bjerringbro.

Hendes tøjbutik var tvangslukket i januar og februar. Men når hendes tab skal gøres op, skal hun også medregne omsætningen før jul.

Det er afgørende for, om hun får kompensation eller ej.

Efter godt to måneders nedlukning havde Elin Pedersen håbet på en hjælpende hånd. Men hun regner ikke med at få nogen form for økonomisk hjælp, hvis julehandelen også skal tælles med.

- Der bliver ingenting - som i nul, vurderer hun.

Årsagen er den måde, staten har skruet kompensationsordningen sammen på.

Den tabte omsætning skal ikke kun beregnes ud fra den periode, butikken var lukket. Julehandelen i december skal også regnes med, selvom butikken ikke var lukket ned på den tid.

- Hvorfor skal vi straffes for, at vi har haft en god omsætning i julen? Det forstår jeg ikke, lyder det fra Elin Pedersen.

- Det er helt galt

Andre små butiksdrivende står i samme situation efter nedlukningen i januar og februar. Og det er helt galt, mener bychefen i Bjerringbro:

- Det her handler om, at den julehandel, der foregik i butikkerne og også på nettet, den bliver talt med i en lukket periode, og det er ikke rimeligt, mener bychef i Bjerringbro, Lars Christiansen.

Bychef i Bjerringbro, Lars Christiansen
Bychef i Bjerringbro, Lars Christiansen
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Her er et regnestykke fra en af butikkerne, som gør det op på følgende måde:

Under nedlukningen fra 25. december til 28. februar har butikken tabt 65 procent i omsætning.

Men det samlede tab i perioden, hvis man tæller helt tilbage fra 9. december til nu, er kun på 28 procent. Og det giver ikke ret til kompensation, da kravet er mindst 30 procent.

- Den kompensation, som de regnede med at kunne få for den tvangslukkede periode, den kan de pludselig ikke få alligevel, fordi nu har de pludselig ikke det tab på 30 procent, som er kravet for at kunne få kompensation, vurderer bychefen.

Måske lys i mørket

Han mener, det mest naturlige havde været, hvis man havde lavet en kompensationsperiode, der gik fra den 25. december, hvor mange blev tvangslukket og frem til den 28. februar, hvor man måtte åbne igen.

Men læser man det svar, som TV MIDTVEST har fået fra Erhvervsministeriet efter en henvendelse om sagen, ser det ud til, at butikkerne godt kan undlade at regne julehandelen med.

I svaret fra ministeriet står der blandt andet:

“Tilsvarende har tvangslukkede selvstændige mulighed for at søge om kompensation for tabt omsætning for perioden fra den 1. januar 2021 frem til og med den 28. februar 2021, hvis de ikke ønsker at medregne december måned.”

Det svar vækker undren hos bychefen.

- Det er sådan, at når mine medlemmer kontakter Erhvervsstyrelsen, så får de besked på: “at det er bare ærgerligt. Man kan ikke nøjes med at søge for enkelte måneder eller januar og februar. Man skal søge i kompensationsperioden, som er fra 9. december frem til den 28. februar."

Bychefen henviser til, at det også står klart og tydeligt på styrelsens hjemmeside.

Lars Christiansen glæder sig dog over, hvis julehandelen ikke skal tælle med i opgørelsen.

- Det var da dejligt at høre, det er jo det, vi gerne vil opnå, at man kun skal søge for den periode, man har været lukket, siger bychef Lars Christiansen.

Han har dog en opfordring til Erhvervsministeriet:

- Man skal skynde sig at give Erhvervsstyrelsen besked på, at det er sådan, reglerne skal tolkes og så få ændret teksten på hjemmesiden. I dag står der klart og tydeligt, det er fra 9. december frem til den 28. februar, der er kompensationsperioden. Dermed kommer julehandelen med, påpeger han.

Læs hele svaret fra Erhvervsministeriet til TV MIDTVEST om sagen: