Skolebestyrelser foreslår selv sammenlægning

De to skoler i Bjerringbro, Egeskovskolen og Bøgeskovskolen, foreslår nu selv over for Viborg Kommune, at skolerne lægges sammen.

Den demografiske udvikling i Bjerringbro betyder, at elevtallet på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen falder. Allerede i 2019 er budgetterne på de to skoler udfordrede, og begge skoler forventes at overskride budgettet. Derfor har begge skolebestyrelser, med bistand fra Viborg Kommunes forvaltning, drøftet mulige scenarier for fremtidens skoler i Bjerringbro.

- På bestyrelsesmøderne for de to skoler tirsdag den 2. juli vil skolerne indstille til byrådet, at der træffes beslutning om en fælles skole med én ledelse, med indskoling og mellemtrin på begge matrikler samt en overbygning på én matrikel, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne starte en samlet overbygning på Bøgeskovskolen, fordi vi fortsat vil give vore elever et godt læringsmiljø. Vi drømmer om, at det ’nye’ campus får et styrket samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og Bjerringbro Gymnasium, så alle kommer til at opleve et styrket fællesskab, siger formand for skolebestyrelsen på Bøgeskovskolen, Jesper Jakobsen.

Skolebestyrelsesformanden for Egeskovskolen bakker op:

- I Egeskovsskolens bestyrelse er vi optaget af, at elever, forældre og medarbejdere er så involverede i processen som muligt. Derfor indstiller vi også til byrådet, at forvaltningen sørger for workshops tidligt efter sommerferien, hvor alle har reel medindflydelse på, hvordan begge skolers værdier smelter gnidningsfrit sammen, siger formand for skolebestyrelsen på Egeskovskolen, Martin Bøgelund.

Kommune: Skoleeksempel på samarbejde med forældre

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Per Møller Jensen (A) er glad for, at skolerne selv har taget initiativ til at finde frem til en løsning på udfordringerne med et faldende børnetal.

- Én ledelse og en samling af udskolingen løser ikke alle økonomiske udfordringer på skolerne, men jeg er sikker på, at de synergier, de oplever i det nye samarbejde, vil være både en økonomisk og en pædagogisk gevinst på længere sigt, siger han.

Også borgmester Ulrik Wilbek (V) anerkender bestyrelsernes arbejde:

- Det er forbilledligt, når forældrerepræsentanterne tager aktivt stilling til deres skoles fremtid og tager et medansvar for at finde en bæredygtig løsning. Jeg ser frem til at behandle bestyrelsernes forslag i byrådet, siger han. 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Uddannelse.