Saltsagen ved Lille Thorup afgjort

Den årelange sag mellem foreningen Fjordvenner og Energinet.dk om at udlede salt ud i Limfjorden fra et gaslager i Lille Thorup, er slut.

Tusind tons salt er det seneste halvandet år blevet skyllet ud i Limfjorden for at vedligeholde et gaslager i Lille Thorup. Men de store mængder forurener fjorden, mener en række modstandere, som i årevis har kæmpet for at standse udledningen.

En lang række krav skal opfyldes

Sagen har været længe undervejs og mange instanser har været inddraget. Men nu er der sat et retsligt punktum i klagesystemet: Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort at yderligere skylninger ikke kan igangsættes, medmindre en række krav er blevet opfyldt. For eksempel, at der er gennemført modelberegninger til belysning af, hvorledes de miljøfarlige stoffer kviksølv, cadmium, bly og strontium sedimenterer, og om udledningen af tungmetallerfra projektet vil give anledning til forøgede koncentrationer i sedimentet i vandområderne.

Begge sider føler, de har sejret

Både Energinet.dk og modstanderne af saltudledningerne, mener, sagen er afgjort til deres fordel.

-Vi ser det her som en klar og lysende sejr. Miljø- og Naturklagenævnet stiller i afgørelsen nogle krav til Energinet, som vi er fuldstændig overbevist om, at de ikke kan leve op til, siger Sigvald Fihl, formand for Fjordvenner.dk, til TV-MIDTVEST.

Modsat siger gaslagerchef Leif Hansen fra Energinet.dk:

- Vi har nogle undersøgelser, der skal foretages, derefter forventer jeg, at vi kan fortsætte.

 

Læs hele afgørelsen her