Saltklagere fik ikke medhold

Forsøgsprojekt med udledning af salt i Limfjorden fortsætter.

Et forsøg på at standse energinets.dk's forsøg med udledning af salte i Limfjorden, er foreløbig slået fejl. Organisationen fjordvenner og Danmarks Naturfredningsforening har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over projektet, men nævnet vil ikke standse Energinet.dk, mens klagesagen står på. Det blev afgjort i går.

Havde klagerne fået medhold, havde Energinet.dk. været nødt til at stoppe renoveringen af et naturgaslager i Lille Torup mellem Aars og Viborg, indtil der kom en endelig afgørelse.

Udledningen netop indledt

Energinet.dk har netop indledt udledningen af i alt en million ton salt i Limfjorden. Saltet kommer fra et naturgaslager i Lille Torup mellem Aars og Viborg, hvor hulrummene i salthorsten bliver gennemskyllet.

Forsøget med udledningen af salte fra naturgaslageret er imidlertid stærkt reduceret i forhold til de oprindelige planer. I første omgang ønskede Energinet.dk at udlede 16 millioner ton salt.

Frygter miljømæssige konsekvenser

I sin afgørelse lægger Natur- og miljøklagenævnet vægt på, at pilotprojektet er af begrænset omfang og af begrænset varighed. Samtidig sker der en intensiv overvågning, der giver myndighederne mulighed for at standse projektet, hvis man skønner, at der er behov for det. De protesterende frygter blandt andet, at de tungmetaller, der findes i det salt, som ledes ud i fjorden, kan have alvorlige miljømæssige konsekvenser.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.