Sæler hærger Karup Å

Det er ikke kun i Vesterhavet og landsdelens fjorde, sælerne giver problemer. Også i Karup Å er der utilfredshed med grovæderne.

Den 1. marts er altid en festdag for lystfiskerne. Det er nemlig i dag, lystfiskersæsonen bliver skudt i gang. Men for de fiskere, der kaster snøren ud i Karup Å, er der skår i glæden. Det sker nemlig oftere og oftere, at sæler ødelægger deres fisketure.

- Vi synes, det er et problem, når de trækker op gennem åen, for de skræmmer havørrederne. Ikke bare når de fanger dem, men dem, der står i åen, bliver skræmt og springer til højre og venstre.

Det forklarer Carsten Keis Fomsgård, der er formand for Karup Å Sammenslutningen. Ærgrelsen skyldes mest af alt sammenslutningens spildte arbejde:

- Siden årtusindeskiftet har lystfiskere og lodsejere brugt to millioner kroner på at forbedre forholdene for havørreder her i Karup Å. Det gør vi jo fordi, vi gerne vil have nogle flere fisk at fange, og fordi der ikke er mange steder i verden, hvor man kan fange en havørrede på 10 kg.

Han forklarer i øvrigt, at fire – fem sæler siden januar fast har holdt til i åen. I flere tilfælde er sælerne set helt inde i Karup by.

Mangler føde

Peter Geertz Hansen, der er biolog hos DTU Aqua Silkeborg, har også bemærket, at antallet af sæl-meldinger er steget. Og han er ikke i tvivl om, hvorfor sælerne trækker op gennem åen.

- Fiskebestanden i Limfjorden er faktisk ikke særlig fantastisk mere, og der har sælerne altså fundet en god niche ved i åen. Det er ikke så usædvanligt med sæler i åmundinger, men når de trækker videre op og bliver der i perioder, er det fordi, der er mad at finde, forklarer han.

En voksen sæl spiser dagligt ca. fire kg kød. Den kan blive 180 cm lang og veje op til 130 kg. Derfor forstår biologen godt, at lystfiskerne er bekymrede. Han maner dog til besindighed:

- De skal bare tage det roligt. Sælerne vil ikke danne kolonier eller noget. Det er klart, at de forstyrrer fiskeriet, men hvor meget ved vi ikke.

Han peger på, at man i lignende tilfælde har skudt enkelte sæler, og udelukker ikke, at det også kan være en mulighed i Karup Å.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.