Sådan vil Viborg Kommune bruge pengene fremover

​Viborg Byråd indgik i går aftes forlig for kommunens budget 2018-2021. Se her, hvordan pengene blandt andet skal bruges.

Så er Viborg Kommunes budget for 2018-2021 kommet på plads. Forliget blev indgået mellem alle byrådet partier og har blandt andet fokus på skoleområdet og parkering i Viborg Midtby.

Hovedområder i forliget:

Skoleområdet
  • Skoleprojektet på Vinkelvej skrinlægges.
  • I stedet bygges en ny skole til Rosenvænget Skole i forbindelse med Finderuphøj Skole med forventet indflytning i 2020. Der afsættes 60 millioner kroner til formålet.
  • Der bygges en ny Overlund Skole på arealet ved Gl. Randersvej, Toften, med forventet indflytning i 2022. Der afsættes 200 millioner kroner til formålet.
  • Bygningen på Vinkelvej 20 udbydes til salg.
Skatteområdet
  • Skatten holdes i ro i 2018.  Det vil sige uændrede skattesatser.
  • Der er dog enighed om, at en skattestigning kan komme på tale senere i budgetperioden, hvis byrådets velfærds- og vækstdagsorden kommer under pres.
Parkering i Viborg Midtby
  • Der indføres betalt parkering med to timers fri parkering.
  • Det skal undersøges, om der er mulighed for at finansiere udgifter til renovering af eksisterende parkeringsfaciliteter gennem eventuelt salg, herunder mulighed for bolig- og erhvervsbyggeri med videre.
Byfornyelse og cykelstier
  • Der afsættes 40 millioner kroner i budgetperioden til byfornyelse og cykelstier uden for Viborg by.
Effektivisering
  • Det årlige effektiviseringskrav til den kommunale organisation nedsættes fra en procent til en halv procent. Modellen besluttes i forbindelse med den årlige fastlæggelse af budgetprocessen.

Det videre forløb
Budgetforslaget behandles i byrådet onsdag den 20. september 2017, og det endelige budget vedtages i byrådet den 11. oktober 2017.

I foråret 2017 blev der indgået to politiske forlig, som tildeler 25 millioner kroner til børne- og ungeområdet og 11,5 millioner kroner til ældre- og sundhedsområdet. Ved budgetforliget er der fundet finansiering til begge beslutninger.