Regionshospital Viborg skal være demensvenligt

​Neurologisk afdeling i samarbejde med Akutdelingen på Regionshospital Viborg er med i nyt projekt.

Mennesker med demens er i hyppig kontakt med sygehusene. Opgørelser fra Region Hovedstaden viser, at mere end hver tredje borger over 65 med demens har haft mindst en akut indlæggelse indenfor et år, men lidt færre har haft en skadestueindlæggelse.

Det er baggrunden for et nyt projekt, der skal gøre sygehusene mere demensvenlige. Og Regionshospital Viborg er udvalgt til at være med i projektet, hvor den neurologiske afdeling i samarbejde med akutafdelingen deltager.

I alt ansøgte ti sygehuse om at deltage i forsøgsordningen. Udover Viborg er sygehusafdelinger i Svendborg og Nykøbing F. med.

- Vi har udvalgt de tre sygehusafdelinger ud fra deres forslag til konkrete initiativer og visioner for, hvordan netop deres sygehus kan blive demensvenligt i forhold til fysiske rammer, kompetenceløft og organisering. De tre sygehuse ligger geografisk spredt og har alle opbakning fra sygehusledelsen, ligesom de i deres ansøgning har lagt vægt på samarbejdsrelationer på tværs, fortæller projektleder ved Nationalt Videncenter for Demens, der leder projektet, Ann Nielsen i en pressemeddelelse.

Fordel for den demente patient

Internationale studier viser, at de fysiske rammer på sygehusene ofte ikke er egnede til patienter med demens. Samtidigt har personalets modtagelse og håndtering af patienterne afgørende betydning for patientens trivsel.

Det er nu de udfordringer, som de skal til at håndtere anderledes i Viborg.

- Vi skal tænke mere over, hvordan patienter med demens bliver mødt på sygehuset. Det stiller krav til både personalet og til indretningen. Der er ingen tvivl om, at vi kan løfte den oplevelse patienterne får og dermed også muligheden for, at de kommer godt videre i deres behandlingsforløb, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der ser frem til at følge erfaringerne på Regionshospital Viborg.

Sygehuset starter ikke fra bunden, men tager udgangspunkt i den viden, som i forvejen findes om demensvenlig indretning både fra danske plejeboliger og demensvenlige hospitaler i udlandet, for eksempel England. Det kan være lyssætning, indretning af sansehaver eller reminiscens rum. Det kan også være mere demensvenlig skiltning og en systematisk tilgang til mennesker med demens.

Forsøget med demensvenlige sygehuse løber frem til udgangen af 2019. Projektet forventes afsluttet med et idékatalog med vejledning til, hvordan sygehuse kan arbejde med at blive mere demensvenlige.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Sundhed.