Regionshospital: Vi burde have opdaget fejlene tidligere

Regionshospitalet Viborg er nu klar med en redegørelse over det forløb, hvor flere patienter er blevet fejlbehandlet i forbindelse med undersøgelser for brystkræft.

Mandag formiddag har Regionshospitalet Viborg offentliggjort en redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Heri opridser hospitalets ledelse forløbet omkring de i patienter, der har oplevet fejl i forbindelse med deres brystkræft-undersøgelser, der alle er foretaget af den samme overlæge.

TV2 News har i dag talt med hospitalets direktør, Lars Dahl Pedersen, der mener, at overlægens kollegaer burde have været mere opmærksomme: 

- Vi må konstatere, at vi ikke har været tilstrækkeligt systematiske med at få fulgt op på de her sager. Vi har nu gransket sagerne for at finde ud af, om der var fællestræk, og om vi kunne have gjort noget tidligere.

Han understreger i samme interview, at der endnu kun er tale om en mistanke mod overlægen.

Kritik af afdelingsleder

Af redegørelsen fremgår det, at syv patienter i årene fra 2012 til 2017 har fået erstatning eller medhold i klager over behandlingsforløb med forsinket diagnose af brystkræft, hvor den pågældende overlæge har medvirket.

Disse sager fokuserer på patientforløb frem for enkeltpersoner. Overlægens navn er altså ikke dukket op i behandlingen af sagerne.

Alligevel burde afdelingslederen have bemærket, at overlægen var impliceret i samtlige syv tilfælde, skriver regionshospitalet i sin redegørelse:

- Kvaliteten af opfølgning hos den ledende overlæge i Røntgen og Skanning har øjensynligt ikke været tilstrækkelig i perioden 2012 til 2017. Derfor kan det ikke udelukkes, at det kunne være fulgt bedre op over for den pågældende overlæge i Røntgen og Skanning, lyder det.

Indslag fra d. 30. juni: Kvinder havde kræft trods lægeundersøgelse

Fulgte ikke retningslinjerne

I forbindelse med undersøgelsen af overlægen er et udsnit af hans patientjournaler blevet gennemgået.

I dagene mellem den 9. og 14. juni undersøgte den mandlige overlæge i alt 36 patienter. I 16 af de 36 tilfælde lader det til, at den såkaldte triple test ikke er gennemført til fulde, til trods for at det kræves i retningslinjerne for kliniske mammografier.

I journalen fremgår det ikke, hvorfor dele af testen er udeladt. 

Hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt vurderer, at man ikke kan være sikker på, at retningslinjerne er blevet fulgt i overlægens resterende patientforløb. Derfor er 3.220 kvinder, der alle er blevet undersøgt af overlægen, nu blevet tilbudt et såkaldt sikkerhedstjek, der skal fastslå, om de skal tilbydes en ny klinisk mammografi.

Indslag fra d. 3. juli: De kvinder, der er blevet undersøgt af overlægen, kan nu booke en ny tid.

Fik ikke besked om tidligere sager

Overlægen har været ansat på Regionshospitalet Viborg siden april 2009. Indtil da arbejdede han på Regionshospitalet i Randers. Også her blev der klaget over hans behandlingsforløb. 

To patienter klagede i 2010 over behandlinger, som de havde undergået i 2008 og 2009.

På baggrund af klagerne blev der i 2010 og 2011 udtalt kritik af Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn. Men Regionshospitalet Viborg blev ikke orienteret om afgørelserne, selvom overlægen nu var ansat her.

I Region Midtjylland arbejder man nu på at forbedre samarbejdet mellem de forskellige hospitalsenheder, så det bliver nemmere at dele denne form for viden, uden at det konflikter med de personalejuridiske rammer.

TV MIDTVEST arbejder på at få yderligere kommentarer fra ledelsen af Regionshospitalet Viborg.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Sundhed.