Rapport kritiserer ledelse af geotermiprojekt

Efter et langt udredningsarbejde af uafhængige eksperter er en længe ventet rapport om den fejlslagne Kvols-boring i dag offentliggjort.

De fejlslagne geotermi-boringer ved Kvols ved Viborg trækker stadig dybe spor. I dag er en 222 siders teknisk evaluering offentliggjort, og den konkluderer 49 kritisable forhold, hvoraf ni af dem er så alvorlige, at de hver især kunne være årsag til at projektet mislykkedes.  

Arbejdet med rapporten blev sat i gang straks efter Viborg Byråd den 20. juni 2012 besluttede at stoppe borearbejdet, der på dette tidspunkt havde kostet kommunen 165 millioner kroner.  Rapporten blev allerede færdig i november 2013, men offentliggøres først nu på grund af juridiske overvejelser i forbindelse med den igangværende voldgiftssag mod boreledelsen Ross Engineering.

- Det kan være svært meget svært for ikke-teknikere at vurdere de mange enkelte elementer i rapporten, men vi kan konstatere, at med denne rapport er alle væsentlige forhold blevet belyst, fastslår formand for Energi Viborg Kraftvarme Nielse Dueholm.

- Det belyses blandt andet, at både Viborg Fjernvarmes daværende ledelses overordnede projektansvar samt Ross Engineerings ledelse af den fejlslåede boreproces var mangelfuld. Rapporten fremhæver også, at det var både korrekt og uundgåeligt at stoppe projektet i juni 2012, tilføjer Niels Dueholm. 

Rapporten konkluderer, at risikoanalysen forud for projektets start skulle have været bredere og mere grundig. Blandt andet ved at inddrage historiske data og erfaringer. Det beskrives derfor som kritsabelt, at erfaringerne fra boringer i 1976 og i Års i 1979 ikke blev inddraget i risikovurderingen. 

Det er Natur- og Miljøklagenævnet som nu har pålagt Energi Viborg at offentliggøre rapporten, som kan ses i sin 222 siders fulde længde på Energi Viborgs hjemmeside. 

Se tidslinie om geotermi-skandalen her:
Se tidslinie om geotermi-skandalen her:
Foto: Grafik: Viborg Energi

 

En netop offentliggjort rapport retter en hård kritik af geotermiprojektet i Kvols.

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Miljø.