Rapport: Ansatte i fare

Arbejdstilsynet pålægger Viborg Kommune straks at forbedre arbejdsforholdene i døgnpsykiatrien.

Arbejdstilsynet konkluderer i en rapport, at sikkerheden på døgnpsykiatri-området i Viborg Kommune ikke er tilstrækkelig. Rapporten er baseret på to besøg foretaget i april og maj. Den konkluderer, at der bør ske forbedringer straks.

Kommunens socialudvalgsformand, socialdemokraten Mette Nielsen, ser situationen som værende yderst alvorlig, men er forundret:

- Jeg er blevet overrasket over Arbejdstilsynets påbud. Efter drabet i Dollerup tog jeg netop kontakt til forvaltningen. Dette her må ikke være til diskussion. Sikkerheden skal være i orden, siger Mette Nielsen.

Utrygt at gå på arbejde

Heike Cordt er nattevagt på en af Viborg Kommunes psykiatriske bosteder. Besparelser og nedskæringer har gjort hende mere utryg når hun er alene på nattevagt.

- Jeg har oplevet, at jeg ikke kunne sove på forskud. Jeg har været utryg over at skulle på arbejde, fortæller Heike Cordt.

Arbejdstilysynet kritiserer i sin rapport Viborg Kommune for ikke at have taget tilstrækkelig hånd om de medarbejdere, der har været involveret i voldsomme episoder. En mobiltelefon og kurser i konflikthåndtering er gode tiltag, men det er ikke nok, lyder konklusionen.

Arbejdstilsynet har bedt Viborg Kommune om at konsultere en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, så sikkerheden i psykiatrien kan blive bragt i orden.

Døgnpsykiatrien i Viborg råder over 66 pladser fordelt på fem forskellige institutioner.

Viborg Kommune skal højne sikkerheden på de psykiatriske bosteder.