Politimand tiltalt for embedsmisbrug: Tog hævn for bordelannonce

En politimand fra Midt- og Vestjyllands Politikreds skal en tur i retten for at have misbrugt sin stilling i, hvad der ligner en hævnaktion mod to personer.

Tirsdag i næste uge tager retten i Viborg hul på en sag, hvor en politimand er tiltalt for i flere tilfælde at have misbrugt sin stilling.

quoteDer skal ransages og visiteres helt i bund oralt, analt samt i urinrøret

Uddrag fra mail til en af den tiltalte politimands kollegaer

På i alt tre forskellige forhold tiltales politimanden efter straffelovens §155.

- Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes, står der i loven. 
 

Hævnmotiv: Bordelannonce
Det fremgår ikke af anklageskriftet, som TV MIDTVEST er i besiddelse af, hvordan striden imellem de to personer og politimanden er begyndt. Men de to personer er i en anden sag sigtet for at have oprettet en bordelannonce på politimandens private adresse. Kun den ene blev dog dømt for dette forhold. 

Efter denne episode har politimanden ifølge anklagen fire gange brugt sin stilling til at følge med i sagen mod de to personer. I anklageskriftet står der, at politimanden

- foretog opslag i POLAS (politiets sagsbehandlingssystem red.) på og orienterede sig i en straffesag mod (De to ikke navngivne personer), som tiltalte selv havde anmeldt til politiet.

Jeg giver kage
Derudover er politimanden også tiltalt for at opfordre sine kollegaer til at "skrive" de to personer. Fra sin tjenestemail har politimanden skrevet mails til kollegaerne. I anklageskriftet står der;

- Som nogen måske ved, så har jeg fået opmærksomhed fra (De to unavngivne personer) (...) som synes det var sjovt at indrykke en bordelannonce på min adresse. 

- Jeg giver kage hver gang nogen snupper en af de to spasmagere for en ulovlighed, uanset om det er §54, euf, gået over for rødt eller andet. God fornøjelse (smiley), står der i anklageskriftet. 
 

I en anden mail til en kollega, skrev den tiltalte politimand i følge anklageskriftet, 

- Der skal ransages og visiteres helt i bund oralt, analt samt i urinrøret, skrev politimanden. 

Visiteret og anholdt 
Ifølge anklageskriftet har den tiltalte politimand ved en enkelt lejlighed selv opsøgt den ene eller begge de to personer, der var den anden part i striden. Den 23. februar 2016 planlagde politimanden en aktion imod en eller begge tiltalte (det frem går ikke klart af det anonymiserede anklageskrift red.).

- opsøgte (den ene af de to personer) med henblik på eventuelt at kunne skrive en sag på ham, i hvilken forbindelse (en af de to personer) blev standset i sin bil, narkotestet, visiteret og anholdt. 

TV MIDTVEST har forsøgt at få en kommentar til sagen fra politidirektør Jens Kaasgaard, men han ønsker ikke at kommentere sagen, før der er faldet en afgørelse. Det samme siger statsadvokaten, der skal føre sagen.