Overlæger flygter fra Viborg

Viborg er udpeget til at huse et af tre store akut-sygehuse i Region Midtjylland. Alligevel er overlægerne nu begyndt at flygte.

Sygehuset i Viborg har normalt aldrig problemer med at skaffe læger. Men sådan er det ikke mere. Det sidste halve år har usædvanligt mange overlæger sagt op og er søgt til andre sygehuse. Og ingen vil have de ledige stillinger, så lige nu står omkring 10 overlægestillinger ubesat og uden ansøgere.

- Vi er bange for at hospitalets renommé ude i omverdenen desværre er blevet lidt for blakket til at folk ønsker at søge en stilling her, siger overlæge og formand for Overlægerådet på Regionshospitalet Viborg, Steen Olesen til TV/MIDT-VEST.

Besparelser skyld i lægeflugt

Det er især kirurgisk og medicinsk afdeling, der er ramt af lægeflugten. Og lægerne mener, det hænger sammen med voldsomme besparelser på sygehuset, samtidig med at Viborg nu skal tage imod et meget stort antal patienter fra Silkeborg.

- Der er simpelthen for få overlæger til også at tage sig af de ikke-akutte patienter, som hospitalet også skal tage sig af fremover, mener Steen Olesen.

Ingen grund til bekymring

Det er aldrig sket før, at det store sygehus i Viborg på den måde har problemer med at tiltrække speciallæger. Men regionsformand Bent Hansen afviser, at der denne gang er blevet skåret for hårdt.

- Man er nødt til at se på sin arbejdssituation og måske lægge nogle af de vante rutiner væk. Men bekymring for Viborg Sygehus, det er der ingen grund til, siger Bent Hansen.

Hospitalets ledelse forsøger nu at skaffe vikarer til at dække hullerne, og samtidig stoppe lægeflugten.