Overblik: Balladen om Tange Sø

Et nyt forslag skal sikre Tang Søs overlevelse. Men diskussionen om søen er langt fra ny. Her kan du danne dig et overblik i sagen.

Skal Tange Sø tømmes, så Gudenåen i stedet kan få sit naturlige forløb igen? Det er blevet diskuteret kraftigt i mere end 20 år. Her giver vi dig et overblik i sagen.

I 1921 blev Tange Sø-værket etableret midt på Gudenåen. Værket dannede en prop i åens vandstrøm og Tange Sø opstod. Men ikke alle var enige i, at opførslen af vandværket var en god idé, og så længe TV MIDTVEST har eksisteret, har diskussionen været ilter.

I starten af 1993

mente mange, at forholdene for de gydende laks var for dårlige. Derfor blev der etableret en fiskerist, der skulle gøre det nemmere for fiskene at passere elværket. Men lystfiskerne var utilfredse og ville i stedet have Gudenåens originale forløb tilbage. TV MIDTVEST dækkede indvielsen af den nye rist, der kostede 2,3 mio. kroner. Se indslaget her!

(Kigger du med fra app'en, finder du i stedet videoen i toppen af siden!)

I 1996

gik selskabet bag elværket, Gudenåcentralen, til modangreb på laksefiskerne. De oprettede foreningen 'Bevarelsen af Tange Sø', der hurtigt fik mere end 2.000 medlemmer. Også Danmarks Naturfredningsforening har haft en central rolle i sagen.

I 2007

blev Danmarks Naturfredningsforening enige om, at den bedste løsning var helt at tømme Tange Sø for vand.

- Der skal ske en genopretning af Gudenåen, så den føres tilbage i sit naturlige leje, lød det fra foreningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, i april 2007.

De Konservative var dengang enige og foreslog, at Tangeværket blev lukket ned, og at Gudenåen skulle løbe uden om Tange Sø eller at søen helt skulle fjernes. Lukningen af værket blev dog aldrig en realitet, og de to løsningsforslag bliver i dag stadig diskuteret.

I marts 2011

var elværkets eksistens igen til debat, da kommunerne langs Gudenåen foreslog at lede åen delvist uden om Tange Sø og dermed lukke vandkraftsværket. Begrundelsen lød, at fiskene i Gudenåen ville få bedre vilkår, men folkene bag elværket var uenige. TV MIDTVEST fulgte udviklingen tæt - se indslaget her!

(Kigger du med fra app'en, finder du i stedet videoen i toppen af siden!)

I juli 2011

fortrød flere kommuner (bl.a. Silkeborg Kommune, der grænser op til den sydlige del af søen), og de bakkede nu i stedet op om en bevarelse af Tange Sø. Og også hos naturforkæmperne var der uenighed om den omdiskuterede sø. Se indslaget om debatten fra april 2011 her!

Hele lokalkomiteen i Gjern har forladt Naturfredningsforeningen i protest over at få underkendt et høringssvar om Tange Sø.

(Kigger du med fra app'en, finder du i stedet videoen i toppen af siden!)

I efteråret 2013

opstod der igen debat om Tange Sø, da en ny forening så dagens lys. 'Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø' havde som sit eneste mål at få tømt den kunstigt skabte sø. I Ans, hvor mange borgere nød godt af naturen omkring søen, vakte den nye forening stor frustration. Her kan du høre hvorfor!

Fremtiden for Tange Sø er igen usikker. En ny forening er dannet for at få den kunstige sø tømt og nedlagt.

(Kigger du med fra app'en, finder du i stedet videoen i toppen af siden!)

Blot et år efter - i december 2014

- foreslog 'Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø' i stedet, at man halverede søens størrelse, mens man genskabte Gudenåens naturlige forløb. Men også den idé vakte hovedrysten hos tilhængerne af søen, der mente, at forslaget langt fra var acceptabelt.

Også folketingsmedlemmet, Kristian Pihl Lorentzen (Venstre), reagerede på forslaget. Han kaldte det "en voldtægt af naturen", og den halve sø så da heller aldrig dagens lys. Forslaget, der ellers var et forsøg på at skabe kompromis mellem debattens to fløje, kan du se mere om her.

Nyt udspil fra Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø vil bevare en del af søen.

(Kigger du med fra app'en, finder du i stedet vidoen i toppen af siden!)

Nu er foreningen, der går under navnet 'Bevarelsen af Tange Sø' på banen med et nyt kompromis-forslag. Det kan du læse meget mere om her: Nyt forslag skal redde Tange Sø.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.