Nyt studie: Farligere at blive indlagt i weekenden

Akut syge, der i 2014 og 2015 blev indlagt på Regionshospitalet Viborg i weekenden, havde større risiko for at dø, konkluderer nyt studie.

Sygdom kan sjældent planlægges. Det ville ellers være en fordel, viser et nyt ph.d.-studie, der tager udgangspunkt i akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg i 2014 og 2015.

Studiet bekræfter forventningerne om, at kritisk syge patienter, der blev indlagt i weekenden, havde større risiko for at dø inden for 30 dage, end patienter, der blev indlagt på hverdage.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Hospitalsenhed Midt, der blandt andet dækker over hospitalet i Viborg.

 Weekendeffekten er kendt som fænomen både i Danmark og udlandet, men det har ikke før været undersøgt, hvad årsagerne kan være.

Sådan fortæller Iben Duvald, der er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og forskningsassistent ved Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg, i pressemeddelelsen.

Her peger studiet på flere forskellige muligheder. For mens antallet af kritisk syge patienter voksede fra fem til seks procent i weekenderne, og flere patienter blev overflyttet til intensivafdelingen end i hverdagene, så kan organiseringen af arbejdet i weekenden også have haft konsekvenser, forklarer hun.

- Akutafdelingen blev først oprettet 1. januar 2014. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for akutafdelingernes organisering har været få og ikke ret specifikke. Derfor kan bemanding og organisering variere meget mellem hverdag og weekend.

Brug af vikarer kan have konsekvenser

Ifølge studiet kan en del af problemstillingen skyldes, at der i perioden var stor forskel på, hvem der var på arbejde i hverdagene og i weekenderne.

- Det er tydeligt, at organiseringen ændrer sig fra hverdag til weekend. I 2014-2015 var mere end 50 procent af lægerne på weekendvagt vikarer. Den ændrede organisering fik medarbejdere til at udvikle forskellige måder til at kompensere for dette, lyder det fra Iben Duvald. 

Studiet konkluderer i øvrigt, at personalet i weekender har været nødt til at prioritere speciallægernes tid efter, hvilke af de kritisk syge patienter der var mest syge.

Hospitalet har ændret praksis

Iben Duvald har netop afleveret sit speciale, men på Regionshospitalet Viborg har de allerede indført ændringer, der skal medvirke til at gøre forskellene på hverdags- og weekendbehandlingen mindre.

Der er nu speciallæger på vagt på andre afdelinger hele weekenden, så relevant personale altid kan tilkaldes til akutafdelingen. Samtidig er der indgået vikaraftaler med fastansatte læger fra andre afdelinger, så akutafdelingen primært benytter vikarer, der i forvejen arbejder med akutte patienter andre steder i Hospitalsenhed Midt.

-Vi lagde akutafdeling til dette studie, fordi vi meget gerne vil hjælpe til at finde årsager, så vi kan løse denne store udfordring. Samtidig har vi allerede, før vi kendte forskningsresultaterne, mandet op på speciallægesiden i weekenden, så vores yngre læger i akutafdelingen har back-up.

Sådan forklarer Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt, hvor Regionshospitalet Viborg hører under.