Naturstyrelsen vil fælde gamle egetræer ved Hald Sø

Naturstyrelsen ønsker at fælde en række gamle egetræer ved Hald Sø sydvest for Viborg. Det har fået borgere til at protestere.

- Please, please, please fortæl mig, at der ikke er en-eller-anden misforstået Kulturformidler, der bare synes at voldanlæggenes græstæppe vil fremstå mere tydeligt og skulpturelt, hvis man smadrer de gamle egetræer på halvøen?

Sådan skriver Mette Hesselholt Henne Hansen fra Ålum ved Randers, efter hun forleden besøgte fortidsminderne De Fem Hald'er, ved Hald Sø sydvest for Viborg. 

Hun frygter, at Naturstyrelsen vil fælde de gamle egetræer, hvor hun flere gange har fotograferet såkaldte bilag-IV arter som flagermus og flagspætter, der er beskyttede under EU's naturbeskyttelsesdirektiver. 

- De er levested for adskillige bilag IV-arter, og det har jeg fotodokumentation af, så om ikke andet er det lodret ulovligt, skriver hun i et facebookopslag på siden biodiversitet.dk, hvor diskussionen om Naturstyrelsens planer debatteres og kritiseres.  

Det er i facebookgruppen biodiversitet.dk, at Mette Hesselholt Henne Hansen har udtrykt sin bekymring for planerne om at fælge en række gamle egetræer.
Det er i facebookgruppen biodiversitet.dk, at Mette Hesselholt Henne Hansen har udtrykt sin bekymring for planerne om at fælge en række gamle egetræer.
Foto: biodiversitet.dk - facebook

Træer skal fældes for nyt oplevelsesprojekt

Ifølge Naturstyrelsen har de markeret de gamle egetræer, fordi de er ved at undersøge, hvilke af træerne ved fortidsminderne De Fem Halder, som skal ryddes. Det er endnu ikke besluttet, hvilke træer der skal fældes, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. 

Visualisering af vinderprojektet for De Fem Hald'er.  Projektet er tegnet af arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team.
Visualisering af vinderprojektet for De Fem Hald'er.  Projektet er tegnet af arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team.
Foto: Naturstyrelsen

- Naturstyrelsen har nu foretaget en foreløbig mærkning af en lang række træer i området, og flere vil blive mærket senere. Det sker bl.a. for at kunne lave en grundig gennemgang af de træer, som kunne tænkes ryddet. I den proces skal der bl.a. indhentes tilladelser fra de relevante myndigheder, og det skal undersøges, hvilke biologiske værdier, der er knyttet til de enkelte træer, skriver Naturstyrelsen.

Fakta om projektet

Fredningsnævn skal afgøre sagen

Det er Fredningsnævnet for det vestlige Midtjylland i Herning, som skal give en tilladelse til en eventuel fældning af de gamle egetræer. Hvornår den afgørelse foreligger, er endnu ikke fastlagt. 

Mette Hesselholt Henne Hansen håber ikke, at den tilladelse gives.

- Intet vil være vundet ved at smadre gamle solitær-ege på Halden. Og det vil afgjort ikke blive mere "historisk" eller "kulturformidlende", skriver hun i sit facebookopslag. 

Hvis planen om at fælde træerne godkendes, vil Naturstyrelsen herefter tage stilling til, hvor mange af de 20-25 markerede gamle egetræer, der reelt skal fældes. 

Se mere om oplevelsesprojektet De Fem Halder her.