NATO-bunker skal tømmes

Flyttefolkene får travlt, når den 30 år gamle bunker i Finderup lukker

27. juni i år er det slut med at overvåge det nordeuropæiske luftrum fra NATO-bunkeren i Finderup. Og så rykker flyttefolkene ind for at fjerne det meste af inventaret, der er blevet samlet sammen gennem årene. Operationsrummet skal tømmes for borde, stole, computere og andet teknisk udstyr. Bunkeren rummer også en kantine, der skal tømmes for komfurer, potter pander og den mad, der er tilbage.

Flytningen bliver ikke uden problemer, for alt skal op fra bunden af bunkeren 40 meter nede i jorden, og der er kun en lille elevator til at fragte inventaret op til overfladen.  

Flere ting er så store og tunge, at de aldrig kommer op. For eksempel generatorer og det store ventilationsanlæg, der har sørget for frisk luft til personalet i dybet. Disse ting blev sænket ned i bunkeren, inden der blev lagt betonlåg på den tre etager dybe bygning. 

Den lille elevator: