Muskelsvindsramt frataget hjemmehjælp

Viborg Kommune har frataget en muskelsvindsramt kvinde hjemmehjælp, fordi hun har fået en kæreste, der nu må tages sig af plejen. På kant med serviceloven, siger Muskelsvindfonden.

Laila Majbritt Pedersen skal ha' hjælp til næsten alt:

Lajla Britt Pedersen lider af muskelsvindsygdommen ALS. Derfor har hun fået hjælp til daglige gøremål af af Viborg Kommune. Nu har kommunen truffet afgørelse om, at hun ikke længere skal have hjælp, fordi Lajla Majbritt Pedersen er flyttet sammen med sin 77-årige kæreste.

- Der er kommet en samlever, og det er faktisk på baggrund af samleveren, at man har vurderet, at der er kommet flere kræfter tilstede i husstanden, og derfor skulle der foretages en ny afgørelse, siger formand for Socialudvalget i Viborg, socialdemokraten, Mette Nielsen.

- De skal selvfølgelig tage hensyn til, at en ægtefælle kan handle ind eller på anden måde hjælpe, men det er udover, hvad man kan ifølge serviceloven, at pålægge en ægtefælle så omfattende hjælp og pleje, som man vil gøre i den her sag, siger Thomas Krog, Handicappolitisk medarbejder i Muskelvindfonden.

Klag

Formanden for socialudvalget, mener kun der er en ting at gøre, hvis Lajla Majbritt Pedersen og Muskelsvindfonden ikke er tilfreds med kommunens afgørelse.

- Hvis man er utilfreds med afgørelsen, kan man henvende sig til kommunen, og så vil sagen blive genbehandlet, siger Mette Nielsen

Med hjælp fra Muskelsvindfonden vil Lajla Majbritt Pedersen nu klage til kommunen, og får hun ikke medhold i en ny sagsbehandling, vil hun klage til det sociale nævn.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.