Mistanke om fejl i 3200 brystkræft-undersøgelser

3220 kvinder skal undersøges igen, efter der er konstateret mulige fejl i deres undersøgelser for brystkræft. Undersøgelser, der går ti år tilbage i tiden.

Arkivfoto.
Arkivfoto.

Regionshospitalet Viborg har ved en intern kvalitetskontrol fået mistanke om fejl i brystkræft-undersøgelser. Mistanken knytter sig til en enkelt overlæges undersøgelser, og udvalgte patient-cases er sendt til faglig gennemgang uden for Region Midtjylland.

Cirka 3220 kvinder får tilbud om ny undersøgelse, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. 

Udover kvinder, der kan være henvist til undersøgelse af egen læge og har fået foretaget klinisk mammografi, kan der også være tale om kvinder, som har fået klinisk mammografi, efter en screening i det program der tilbydes kvinder over 50.  

- Undersøgelserne for brystkræft kan være vanskelige at udføre, og derfor følger vi DBCG-retningslinjerne, så vi sikrer, at vi kommer hele vejen rundt. Ved den pågældende overlæges undersøgelser er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt retningslinjerne er fulgt, forklarer Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Otte kvinder har siden fået konstateret kræft

Indenfor det seneste år har kvinder henvendt sig med symptomer på brystkræft, på trods af at de tidligere var blevet frikendt. I hvert fald otte af disse kvinder er blevet undersøgt af en anden læge og har nu fået konstateret kræft. 

For seks af de otte kvinder er det sket indenfor de seneste to måneder.

 

Hospitalet i Viborg har identificeret journaler for de cirka 3800 kvinder, som er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015. Af disse er godt 500 opereret for brystkræft.

Region Midtjylland vurderer, at kvinder, undersøgt tidligere end medio 2015, allerede er blevet henvist til behandling for deres brystkræft, enten via screening eller genundersøgelse. Denne vurdering er afstemt med Sundhedsstyrelsen og formanden for det radiologiske specialeråd i Region Midtjylland, står der i pressemeddelelsen. 
 

- Vi har ganske vist ikke fået endeligt svar på, om der er sket fejl, men vi vil ikke risikere at forsinke behandling for kvinder, der måske går rundt med brystkræft. Hensynet til vores patienter kommer først. Vi formoder, at det vil dreje sig om ganske få kvinder. Men én kvinde med uopdaget kræft er én for meget, siger Michael Braüner Schmidt.
 

Regionen vejleder om erstatningskrav 

Borgere, der er undersøgt af den pågældende overlæge i de sidste ti år, og efterfølgende har fået konstateret brystkræft, får i løbet af juli brev med vejledning om deres mulighed for at søge erstatning, står der i pressemeddelelsen. 

Regionen skriver også, at opmærksomheden blev vakt i begyndelsen af juni, hvorefter det blev sat en ekstraordinær intern kvalitetskontrol i værk.

Baggrunden var patientklager samt henviste patienter, der fortsat havde symptomer, selvom de ved klinisk mammografi havde fået at vide, at de ikke havde brystkræft. Alle berørte er i første omgang undersøgt af samme mandlige overlæge, og hans undersøgelse ligger til grund for de svar, kvinderne har fået.

Overlægen har været ansat på Regionshospitalet Viborg siden 2009. Før det var han ansat i fem år på Regionshospitalet Randers. 
 

I alt skal der ifølge DBCG-retningslinjerne gennemføres både fysisk test, scanning og en vævsprøve. Overlægen har ikke dokumenteret alle tre undersøgelser i de 3220 tilfælde, som regionen nu vil undersøge igen. 
I alt skal der ifølge DBCG-retningslinjerne gennemføres både fysisk test, scanning og en vævsprøve. Overlægen har ikke dokumenteret alle tre undersøgelser i de 3220 tilfælde, som regionen nu vil undersøge igen. 

 

Overlægen, der har undersøgt de berørte kvinder, er blevet fritaget for alle sine opgaver, mens den faglige gennemgang står på. Han fratræder pr. 31. juli, da han i forvejen havde opsagt sin stilling.

Retningslinjerne skal følges

Undersøgelser for brystkræft skal følge retningslinjerne fra Danish Breast Cancer Cooporative Group (DBCG). Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvornår der bør udføres klinisk mammografi, herunder undersøgelse ved hjælp af ultralyd, hvornår cyster skal punkteres, og hvornår der skal tages biopsi. Såfremt man ikke følger retningslinjerne, skal det begrundes i journalen, hvorfor man hos den konkrete patient fravælger dette.

- Undersøgelserne for brystkræft kan være vanskelige at udføre, og derfor følger vi DBCG-retningslinjerne, så vi sikrer, at vi kommer hele vejen rundt. Ved den pågældende overlæges undersøgelser er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt retningslinjerne er fulgt, forklarer Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Ny hotline 

Hospitalerne i Viborg og Randers opretter hotlines, hvor patienter kan ringe og få svar på deres spørgsmål.

Hotline Viborg, tlf. 7844 3036

Hotline Randers, tlf. 7842 0105