Minister vil stoppe fugledrab

Flere organisationer er klar til at gå sammen om at finde en løsning, så ulovlige rovfugledrab kan forebygges.

Alene i 2017 har der været fire kendte tilfælde, hvor rovfugle som glenter og havørne er blevet forgiftet - et af dem så sent som for få uger siden i Kjellerup, hvor en glentefamilie blev udsat for nervegift. Men det skal være slut, hvis det står til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Det er uacceptabelt, at vi gang på gang skal se billeder af ulovligt dræbte rovfugle. Der skal sættes en stopper for, at totalfredede rovfugle forgiftes med blandt andet bladan og nervegift, der for længst er forbudt. Vi har allerede en task force i ministeriet, som i år har været ude på cirka 75 fasanudsætningspladser for blandt andet at kontrollere mistænkelige forhold. Men der er behov for, at vi sammen med interessenterne undersøger, om vi kan gøre endnu mere, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Ministeren vil nu indkalde Danmarks Jægerforbund, Landbrug og Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Skovforening til en drøftelse af, hvordan man kan stoppe de ulovlige drab på rovfugle. På mødet med organisationerne skal det blandt andet drøftes, hvordan man kan opklare og gennemføre sanktioner overfor de ansvarlige bag rovfugledrabene. 

- Man skal være meget samvittighedsløs for at begå disse rovfugledrab. Giften risikerer ikke kun at skade rovfugle, men også mennesker og hunde, der uforvarende kan kommer i kontakt med giften, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Anklagemyndigheden kan beslutte at retsforfølge en lodsejer, hvis der findes ulovlige rovfuglefælder eller gift på grunden, men det vil bero på en konkret vurdering af situationen.  


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.