Minister reagerer på Blåkærgård-sag

Social- og indenrigsminister mener, at kommunerne skal arbejde på ikke at pålægge byrder til bosteder med ophidsede og udadreagerende borgere.

Søndag kunne TV MIDTVIST fortælle om fejl i sikkerhedsarbejdet på det socialpsykiatriske bodsted Blåkærgård ved Viborg. Det drejer sig om to hændelsesforløb på bostedet, hvor praktikanter har arbejdet alene med beboere, som er blevet ophidsede og udadreagerende.

Nu forlanger social- og indenrigsminister, Karen Ellemann(V), at kommunerne tager hånd om sikkerhedsproblemerne.

- Kommunerne skal sikre, at der er sammenhæng mellem antal medarbejdere og de borgere, de skal arbejde med, og at den enkelte medarbejder ikke står alene med ophidsede og udadreagerende borgere. Og jeg synes, at der er grund til, at kommunerne overvejer, om de pålægger bostederne for store byrder, siger Karen Ellemann.

- Vold og trusler om vold mod medarbejdere på botilbud er helt uacceptabelt. Vi har allerede igangsat en række initiativer til at forebygge vold på botilbud. Det gælder blandt andet en kortlægning af reglerne på området og udarbejdelsen af nationale retningslinjer til voldsforebyggelse.

Ministeren fastslår endvidere, at de borgere, der er for syge til at opholde sig på et bosted, skal indlægges, men samtidig skal medarbejderne på bostederne udstyres med de rette redskaber til arbejdet.

- For de borgere, der er raske nok til at være på et bosted, er det vigtigt, at medarbejderne på bostederne har de rette kompetencer til at håndtere dem. Og så har flere peget på, at bostederne mangler beføjelser og redskaber i arbejdet med borgere med svære psykiske lidelser. Det er jeg sammen med sundheds- og ældreministeren i gang med at se på, siger social- og indenrigsministeren.

Karen Ellemann skal i starten af maj mødes de faglige organisationer på området for at drøfte problemet.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Sundhed.