Milliontilskud til Gudenå-projekt

Bjerringbro-fond har doneret en million kroner til forbedring af Pramdragerstien til Kjællingehølbroen, så arbejdet nu kan gå i gang.

Arkiv

Elværksfonden har doneret en million kroner til et stort projekt ved Gudenåen i byen. Dermed løber projektet op i 3,5 millioner kroner.

En arbejdsgruppe har gennem de sidste 12 år arbejdet med projektet, der skal skabe en forbedret pramdragersti fra cirka 500 meter vest for Møllebækbroen og stort set hele vejen til Kjællinghølbroen. Der mangler kun ca. 200 meter, som er beliggende i Favrskov kommune. Denne korte strækning er der nu håb om også bliver realiseret. 

- Vi er utroligt taknemmelige for, at Elværksfonden har valgt at støtte os. Nu kan vores gamle drøm om ottetallet komme meget tættere på sin endelige realisering”, siger Palle Winther, der sammen med Jeppe Bo Nielsen og Flemming Knudsen har været tovholdere i den såkaldte Brogruppe på det store projekt.

For to år siden blev der på initiativ af Brogruppen i Bjerringbro lavet et grønt partnerskab, som består af Viborg kommune, Brogruppen, BAM, Bjerringbro Fodslaw, Dansk ornitologisk forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Naturstyrelsen. Hensigten var at forberede og undersøge mulighederne for en forbedret Pramdragersti til Kjællinghølbroen. Da det var på plads, gik arbejdet i gang med at finde de økonomiske midler. 

Projektet ventes færdigt allerede i 2017