Milliardoverskud i Grundfos

2012 blev et godt år for pumpekoncernen Grundfos i Bjerringbro. Onsdag kunne virksomheden præsentere et årsregnskab med et overskud på 1,2 milliarder kroner efter Skat

Virksomhedens omsætning er steget med 7 procent i forhold til sidste år.

Trods den globale krise oplever Grundfos beskeden vækst i de modne markeder i Europa, blandt andet i Tyskland, Danmark og Storbritannien - og i Østeuropa.

Også på det nordamerikanske marked klarer Grundfos sig godt, blandt andet i USA og ikke mindst i Mexico, der vokser med 32 procent.

Salget i Kina vokser også fortsat, og flere andre asiatiske markeder melder om tocifrede vækstrater, for eksempel Malaysia og Thailand.

- Vores organisation har været god til at omstille sig og se nye muligheder. Vi har været gode til at sælge produkter med større værdi for vores kunder, hvilket da også belønnes af kunderne. En stor analyse viser meget stor kundetilfredshed med vores produkter, kvalitet og ikke mindst vores medarbejderes evne til at servicere dem, siger Carsten Bjerg, koncernchef i Grundfos.

2013: Rekordstore investeringer

I 2013 forventes en vækst i nettoomsætningen på niveau med eller lidt bedre end i 2012.

Grundfos planlægger desuden investeringer for 2 milliarder kroner, hvilket er det højeste investeringsniveau i koncernens historie. Blandt andet vil virksomheden bygge to nye fabrikker i henholdsvis Serbien og Ungarn.

- Vi vil helst gøre tingene selv og selv skabe grundlaget for vores vækst ved at erobre markedsandele og satse på nye vækstområder. Vi vil rette vores opmærksomhed mod de steder på det globale marked, der har specielt store behov for vores løsninger. Det gælder især de asiatiske lande, men også i USA fortsætter vi ekspansionen, siger Carsten Bjerg. 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.