Midtjyske firmaer bygger akutcenter

Det bliver firmaer fra Midtjylland, der skal bygge Viborgs nye akutcenter - det står fast, efter firmaerne vandt licitationen.

Otte midtjyske firmaer skal hjælpe med at bygge det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg. Det blev resultatet af den netop overståede licitation.

Firmaernes samlede bud på de otte entrepriser blev cirka 10 procent dyrere end forventet - en overskridelse, der klares inden for rammerne af kvalitetsfondsprojektet.

- De otte entrepriser udgør en meget stor del af det samlede nybyggeri, og det får stor betydning for byggeprojektet, at vi med en fornuftig licitation er så tæt på vores mål og forventning, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.

- Vi kan konstatere, at vi ikke helt kan bygge til de priser, som var gældende, da vi gik i gang med vores projekt. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer og stiller krav til os om at løbe vores projekt igennem en gang mere, så vi holder os inden for det afsatte budget. Men det er heldigvis en situation, vi allerede i forbindelse med hovedprojektet har tænkt ind med blandt andet vores besparelseskatalog, fortæller projektchefen.

Hospitalets projektafdeling skal nu sammen med entreprenører og rådgivere lægge sig fast på de endelige detaljer.

- Det handler blandt andet om at vælge nogle andre materialer og justere det arkitektoniske udtryk. Vi taler derfor ikke om ændringer af akutcentrets indhold eller funktioner, og patienterne vil ikke komme til at mærke ændringerne, understreger Jeppe Juul Hansen.

Han påpeger, at det i et byggeprojekt til i alt 1,15 milliarder kroner og med mange krav og ønsker er en løbende opgave at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne og holde øje med mulige besparelser.

Det nye akutcenter skal stå klar i 2017, mens den sideløbende ombygning strækker sig yderligere et par år.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.