Menighedsråd frygter lockout: Ingen begravelser og bisættelser

Landsdelens menighedsråd ruster sig nu til en omfattende lockout, der i april risikerer at ramme en stor del af de ansatte ved kirkerne.

Den varslede lockout betyder, at det flere steder bliver umuligt at gennemføre gudstjenester, begravelser og bisættelser. En situation, som menighedsrådsformanden i Rødding Kirke ved Tjele helst vil undgå.

- Det hele går i stå jo. Alt går i stå, konstaterer Jens Vestergaard, formand for menighedsrådet i Rødding.

quoteDet hele går i stå jo. Alt går i stå.

Jens Vestergaard, formand for menighedsrådet i Rødding

Et problem er gudstjenesterne, et andet og større problem er begravelser og bisættelser, som heller ikke vil kunne gennemføres, hvis konflikten bliver en realitet og gravere og medhjælpere bliver lockoutet. For der er intet nødberedskab.

- Så må vi jo udsætte begravelserne og lægge dem på køl, det bliver svært at overskue, siger menighedsrådsmanden, mens han ryster opgivende på hovedet. 

Fagforeningen 3F organiserer en stor del af de kirkeligt ansatte, og en konflikt der rammer for eksempel begravelser vil give problemer.

- Hvis krematorier og lignende også bliver omfattet, så kan det jo ret hurtigt blive alvorligt, fastslår Tina B. Hansen, næstformand for 3F i Skive, der også er villig til at kigge på et nødberedskab.

I menighedsrådet i Rødding beder de nu til, at det ikke når så vidt.

- Jeg håber da på, at de finder en løsning, så vi undgår den her konflikt, siger Jens Vestergaard. 

Hvis parterne ikke bliver enige om en nye overenskomst, vil omkring 85 procent af folkekirkens ansatte blive lockoutet fra den 10. april.