Lokale vinder sag om Tange Sø

Et miljøvenligt varmeprojekt ved Tange Sø kan fortsætte, efter Natur- og Miljøklagenævnet ikke kan give Danmarks Naturfredningsforening medhold i sin klage.

Sidste sommer klagede Danmarks Naturfredningsforening over en udvinding af grøn fjernvarme fra Tange Sø. Natur- og Miljøklagenævnet er nu kommet med deres afgørelse i sagen, og de kan ikke give Danmarks Naturfredningsforening medhold.

Dermed kan de lokale i Ans og Ans Kraftvarmeværk nu fortsætte deres miljøvenlige varmeprojekt.

Projektet går ud på, at Ans Kraftvarmeværk vil trække 3-4 grader ud af vandet fra Tange Sø og bruge energien til at opvarme 60 procent af husene i byen. Det vil spare miljøet for et udslip på 1.300 tons CO2 om året.

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over planerne, fordi det angiveligt skader naturen og fiskenes frie bevægelighed. Men nu får Silkeborg Kommune, Ans Kraftvarmeværk og de lokale altså medhold i sagen.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.