Latinerly tabte i arbejdsretten

Restaurant Latinerly tabte sagen mod 3F i arbejdsretten og skal nu betale pension til 210 ansatte.

Arbejdsretten har afsagt dom i sagen imellem Restaurationen og 3F. Restauranten skal betale manglende pensionsbidrag til tidligere og nuværende medarbejdere. I alt omkring 210, vurderer 3F.   

 - Vi er naturligvis glade for Arbejdsrettens klare dom" siger Stanley Bach Mortensen, formand for 3F Viborg." Manglende indbetalinger til arbejdsmarkedspensionen i de unge år slår hårdt igennem med en væsentlig lavere pension i alderdommen! Derfor er vi meget tilfredse med, at dette forhold nu bliver bragt i orden. Ly (Latinerly red.) har ageret som om der ikke har været nogen overenskomst , og det viser hvad der sker med løn-og arbejdsforholdene , når der ikke er overenskomst. Derfor arbejder 3F på at sikre overenskomstmæssige rettigheder til de ansatte, siger formanden for 3F i Viborg Stanley bach Mortensen.

Sagen kort

Latinerly ville ikke anderkende at være underlagt 3F overenskomst fra den tidligere ejer af restaurationen. Men arbejdsretten lagde til grund for dommen, at det var tale om virksomhedsoverdragelse, og at Latinerly derfor var omfattet af overenskomsten med 3F.

Restauranten er i dag ikke omfattet af nogen overenskomst. Derfor har 3F har iværksat konflikt mod virksomheden, der betyder at ingen medlemmer af 3F må tage arbejde der ligesom der ikke kan anvises arbejdskraft fra Jobcentret.

- Endelig er der taget skridt til en snarlig iværksættelse af sympatikonflikt mod virksomheden, oplyser 3F formanden.

Ejer tager dommen til efterretning

Ejeren af Latinerly, Kim Bach Thomsen, tager dommen til efterretning, men har en helt anden udlægning af konsekvenserne end 3F.

- De 210 ansatte 3F sankker om, giver slet ingen mening for mig. Man skal have været ansat i mere end ni måneder for at være berettiget, så jeg vurderer, der måske er tale om to, siger medindehaveren.

Omkring de dele af dommen, der ikke kan diskuteres, siger Kim Bach Thomsen, at Latinerly vil tage dommen til efterretning.

- Folk, der arbejder for mig, skal have det de er berettiget til. Vi driver en sober og en ordentlig virksomhed, siger restauratøren.