Landsretten skærper straffen til tidligere hærchef

Dommen faldt i landsretten mandag eftermiddag og lød på én måned mere end i byretten.

Den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen blev mandag eftermiddag i Vestre Landsret idømt tre måneders fængsel.

Dermed skærper landsretten dommen fra byretten i Viborg, som lød på 60 dages ubetinget fængsel for magtmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

- Efter karakteren og grovheden af forholdene, der fandt sted over tre år, og under hensyn til tiltaltes meget betydningsfulde position, forhøjes straffen til tre måneder, siger retsformand Astrid Bøgh, da hun læser dommens konklusion op.

Mens byretten dømte ham for magtmisbrug, så har landsretten kun dømt ham for forsøg på magtmisbrug.

Landsretten kan ikke med sikkerhed sige, at det alene var tiltaltes handlinger, der førte til, at hans kæreste blev optaget på en lederuddannelse, lyder det fra retsformanden.

Mathiesen findes også skyldig i at have forsøgt at misbruge sin stilling ved at have forsøgt at påvirke en oberst til at ansætte hærchefens kæreste i en ledig stilling som major.

Ligesom i byretten er Hans-Christian blevet frifundet for at have løjet for forsvarschef Bjørn Bisserup.

Hans-Christian Mathiesen er også blevet frifundet for grov pligtforsømmelse ved at have bedt sin sekretær og stabshjælper om at printe og tilskære nogle bryllupskort.

Landsretten finder ikke, at der er tale om pligtforsømmelse af en sådan grovhed, at det er strafbart efter den militære straffelov.

Mathiesen findes dog skyldig i grov pligtforsømmelse og overtrædelse af sin tavshedspligt ved at have givet kæresten adgang til hærchefens tjenstlige indbakke i Forsvarets e-mailsystem.