Landsretten bør speede op

I Vestre Landsret i Viborg er der ikke nok timer i døgnet. Et stigende antal sager udskyder mange retssager og trækker dem i langdrag.

Når de 37 landsdommere modtager mere og mere arbejde, tager det længere tid at få afsluttet alle sagerne. 

Formanden for Hjælp Voldsofre, Henning Wollsen, har fået nok af de lange ventetider:

 - Det er bare ikke godt nok, og der er masser af plads til forbedringer, siger han.

Landsretten har en målsætning om, at straffesager skal vare højest 4 måneder. 60 % af alle straffesager varede under 4 måneder i 2010. I 2012 var det kun 30 % af sagerne, der varede under 4 måneder. Nu er gennemsnitsvarigheden på 6 måneder.

 Formanden for Hjælp Voldsofre foreslår at lave tidsfrister på tiden mellem byret og landsret, men retspræsidenten tror ikke at tidsfrister vil have nogen virkning:

 - Vi gør i forvejen så meget, vi kan for at få sagerne på så hurtigt som muligt, og en egentlig tidsfrist, er jeg ikke sikker på, vil hjælpe ret meget, siger Vestre Landsrets præsident, Bjarne Christensen.

02:01 Luk video