Landsret ændrer byrets beslutning: Flere af de tiltalte i bestikkelsessag må godt kunne identificeres

Vestre Landsret mener i modsætning til Retten i Viborg ikke, at tre af de fem tiltalte skal være dækket af navneforbud.

Vestre Landsret har ophævet et forbud fra Retten i Viborg mod at nævne navne eller andre oplysninger, der kan identificere tre af fem tiltalte i sagen om bestikkelse i Forsvarets Ejendomsstyrelse. Her er to mænd fra Viborg- og Herning-området blandt de tiltalte.

Når en ret beslutter noget - med en kendelse eller dom - så kan de involverede parter klage - kære eller anke - til den næste ret. Altså: Når Retten i Viborg beslutter noget, så kan man klage til Vestre Landsret.

Også som presse, hvis man mener, at en beslutning strider med offentlighedens interesse.

Og det er tilfældet i sagen om bestikkelse i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, vurderer Vestre Landsret.

- Efter en samlet afvejning finder landsretten vedrørende de tiltalte (...), at hensynet til det offentliges interesse i at få oplyst disse tiltaltes identitet vejer tungere end disse tiltaltes interesse i et navneforbud, lyder det blandt andet i afgørelsen.

Få her et overblik over, hvad sagen drejer sig om.

To medier protesterede

Det var TV 2 og TV MIDTVEST, som protesterede mod identifikationsforbuddet, der begrænser princippet om offentlighed i retsplejen. Forbuddet forhindrede medierne i at beskrive væsentlige detaljer, der kunne give offentligheden et indblik i de forhold, dommerne skal tage stilling til.

- TV MIDTVEST har ikke tænkt sig at oplyse, hvad de tiltalte hedder. Det tager vi først stilling til, hvis de måtte blive kendt skyldige. Men i og med, identifikationsforbuddet er underkendt af en højere retsinstans, er der flere væsentlige oplysninger i sagen, som vi kan indvie offentligheden i. Det gælder for eksempel de funktioner og de beføjelser, de tiltalte har haft, siger ledende nyhedsredaktør Lars Lundgaard.

Han understreger, at oplysninger af den slags er vigtige forudsætninger for, at seere og brugere kan forstå, hvordan de påståede forbrydelser har kunnet foregå, ligesom man også kan forholde sig til karakteren af dem.

- Som journalistisk ansvarlig er jeg naturligvis tilfreds med, at landsretten har lagt vægt på hensynet til offentlighed i retsplejen i det her sagskompleks, tilføjer Lars Lundgaard.

Begge de tiltalte fra Midt- og Vestjylland er tidligere ansatte ved Forsvaret. Manden fra Viborg-området har ifølge anklagemyndigheden fået renoveret og bygget til sit hus for 1,7 millioner af offentlige penge.

Anklagemyndigheden mener også, at manden fra Herning-egnen på det offentliges regning har modtaget smedejernslåger og bøgehæksplanter til en værdi af 35.000.

De tiltalte har vidt forskellige forklaringer. Hør her, hvad de sagde i retten.