Landbrugsassistenter i Havredal

Havredal Praktiske Landbrugsskole er blevet godkendt til at udbyde landbrugsuddannelse for unge med særlige indlæringsvanskeligheder.

Et årelangt arbejde med unge med indlæringsvanskeligheder bliver nu belønnet: Havredal Praktiske Landbrugsskole får lov at udbyde en decideret landbrugsuddannelse.

I et godkendelsesbrev, som bliver sendt fra Undervisningsministeriet i dag, står der, at ministeriet har lagt til grund for godkendelsen, at landbrugsuddannelsen på Havredal Praktiske Landbrugsskole indebærer et tilbud til unge, der ellers næppe ville kunne gennemføre en generel erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser.

Der er ved afgørelsen lagt særlig vægt på, at den lærersammensætning og de undervisningsfaciliteter, som skolen har til rådighed, muliggør en mere sikker varetagelse af opgaven for denne elevgruppe end, hvad landbrugsskolerne i øvrigt har mulighed for.