Længere ventetid hos Retslægerådet skyldes udflytning

På flere områder har Retslægerådet de senere år øget ventetiden. Det er ikke tilfredsstillende, mener formand.

Retslægerådet blev i 2017 flyttet til Viborg. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Længere sagsbehandlingstider i Retslægerådet skyldes udflytning og elektronisk sagsbehandling.

Det mener formand for Retslægerådet Bent Ottesen.

Læs også Blodtappersagen: Ventetiden i Retslægerådet er dybt kritisabel

I juni 2017 blev Retslægerådet som et led i regeringens udflytningsplan samlet i Viborg, og det gav udskiftninger blandt medarbejdere, forklarer formanden.

- I den forbindelse mistede vi mange kompetencer. Vi fik faktisk udskiftet samtlige medarbejdere i Retslægerådet på den administrative side, det vil sige jurister og kontormedarbejdere, siger han.

- Den anden del af forklaringen er, at vi er gået over til elektronisk sagsbehandling ligesom domstolene. Det er den rigtige udvikling, men tager også noget tid at blive oplært i.

Det er ikke vores ønske, at vi skal have lange sagsbehandlingstider. Vi har en ambition om, at vi skal have så korte sagsbehandlingstider som overhovedet muligt, så det er ikke i orden

Bent Ottesen, formand, Retslægerådet

I en udtalelse fra rådet fremgår det, at sagsbehandlingstiden i de 1600-1800 udtalelser, som rådet hvert år kommer med, er steget.

Eksempelvis tog det i 2018 i gennemsnit 54 dage at behandle en sag om psykiatri, mens det i 2015 kun tog 35 dage.

Rådets opgave er at "give lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder" blandt andet i forbindelse med retssager.

Fra flere politikere lyder kritikken, at det er et problem, at varetægtsfængslede eller pårørende skal vente på svar.

Læs også Podcast: Moderen der tappede sin søn for blod

Det er formanden enig i.

- Det er ikke vores ønske, at vi skal have lange sagsbehandlingstider. Vi har en ambition om, at vi skal have så korte sagsbehandlingstider som overhovedet muligt, så det er ikke i orden, siger Bent Ottesen.

Han forventer dog, at sagsbehandlingstiden snart vil dale igen og ser allerede positive tendenser.

- Jeg tror, at den elektroniske sagsbehandling vil hjælpe os, nu hvor vi lærer den bedre at kende.

- Vi kan se, at inden for de seneste måneder er sagsbehandlingstiden faldende, og jeg tror faktisk, at det skyldes den elektroniske sagsbehandling, siger han.

Hvad er Retslægerådet?

  • Rådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til myndighederne i sager om enkeltpersoners retsforhold.
  • En sag kan kun forelægges for Retslægerådet, hvis det sker i forbindelse med en retssag.
  • Der deltager almindeligvis tre voterende sagkyndige i sagsbehandlingen, som foregår skriftligt.
  • Da Retslægerådet ikke har afgørelseskompetence, er der ingen ankemulighed.

 

Kilde: Justitsministeriet / Sundhed.dk