Kvols: Nu kan Viborg Fjernvarme sagsøges

Civilstyrelsen har givet fri proces til, at Erstatningsforeningen FJERNVARMESAGEN nu kan sagsøge seks tidligere bestyrelsesmedlemmer og den tidligere direktør i Viborg Fjernvarme.

Erstatningsforeningen FJERNVARMESAGEN har kæmpet for, at fjernvarmeforbrugerne kan kræve erstatning for sine medlemmers tab i forbindelse med de 165 millioner kroner, der er gået tabt med geotermiprojektet ved Kvols.

Civilstyrelsen har nu givet fri proces til, at foreningen kan lægge sag an mod de seks tidligere bestyrelsesmedlemmer og den tidligere direktør.

- Vi har på varmeforbrugernes vegne vundet et vigtigt slag efter over tre års kamp, så det er en stor dag for os. Næste skridt bliver, at Retten i Viborg tager stilling til, om sagen på grund af sin principielle karakter med det samme skal for landsretten. Det har vores advokat anmodet om, siger Erstatningsforeningens formand Ole Jespersen i en pressemeddelelse.

Foreningen tæller 1600 medlemmer.

- Vores sag opfylder efter min opfattelse begge betingelser, og bevillingen dækker vore omkostninger til advokatbistand under sagens forløb samt eventuelle sagsomkostninger, som vi måtte blive pålagt at betale, siger Ole Jespersen.

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.