Krisebank tilbage på ret køl

Et kæmpe minus er vendt til et lille plus i Danske Andelskassers Banks seneste årsregnskab, og det er sket gennem hårdt arbejde, fortæller direktøren.

Danske Andelskassers Bank i Hammershøj er for første gang i seks år kommet ud med sorte tal på bundlinjen. Det viser det årsregnskab for 2014, som banken netop har offentliggjort.

I regnskabet præsenterer banken et overskud på 23 millioner kroner før skat, hvilket er 403 millioner kroner bedre end i 2013. Dengang endte årsresultatet på minus 380 millioner kroner.

- Der er naturligvis ikke tale om hverken en hurtig udvikling eller et prangende resultat, men om et langt, sejt træk, og vi er nu nået et godt stykke ad vejen, siger bankdirektør Jan Pedersen

Forklaringen på bankens gode resultat skal findes i, at banken har sammenlagt filialer og nedlagt stillinger og på den måde har nedbragt omkostningerne. Desuden er årets resultat påvirket positivt af betydeligt lavere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender end i 2013 samt kursreguleringen af finansielle sektoraktier.

- Vi anser årets positive resultat for acceptabelt og er som sådan ganske godt tilfredse, blandt andet fordi resultatet vidner om, at de senere års mange tilpasninger af organisationen har haft en effekt, siger Jan Pedersen.

Det positive årsregnskab betyder også, at Danske Andelskassers Bank A/S ikke længere er underlagt de påbud, som banken fik af Finanstilsynet i efteråret 2013, ligesom bankens pligt til at indsende og gennemføre en kapitalmæssig genopretningsplan er bortfaldet.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.