Kitty Herholt, fællestillidsrepræsentant, Grundfos