Kampen om kongekronen: Kroejer må vente på dom

Gregers Laigaard risikerer en bøde på 3000 kroner. Han nægter sig skyldig og satser på en frifindelse.

Ejeren af Grønhøj Kro i Viborg Kommune, Gregers Laigaard, må vente en uge, inden han får at vide, om han bliver dømt for at overtræde straffeloven.

Laigaard sad tirsdag på anklagebænken i retten i Viborg i en meget omtalt sag om misbrug af et royalt symbol - den lukkede kongekrone. Hans brøde består ifølge anklagemyndigheden i,  at han bruger den lukkede kongekrone som et logo på sin hjemmeside og på en mindesten.

Kroejeren kom i Rigsarkivets søgelys, da hans nye mindesten blev omtalt i en artikel i den lokale avis. Rigsarkivet skrev til Laigaard for at få ham til at stoppe med at bruge kongekronen, og da han nægtede, endte sagen i retten.

Anklageren vil have kroejeren idømt seks dagbøder på 500 kroner - altså i alt 3000 kroner.

Selv går han efter en frifindelse. Han forsvarer pegede i retten blandt andet på, at flere kroer har vundet hævd på at bruge kongekronen gennem mange år - uden at nogen har skredet ind.

Laigaard lovede i retten at stoppe med at bruge kongekronen, hvis han bliver dømt.

Uanset udfaldet har sagen allerede politisk bevågenhed, idet kulturminister Bertel Haarder (V) overvejer at lave et lovforslag, der skal give gamle kroer lov til at bruge det royale symbol.

Gregers Laigaard er tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 132 styk 1
Med bøde straffes den, som forsætligt eller ved uagtsomhed på retsstridig måde benytter kendetegn eller dragt, som er forbeholdt dansk eller fremmed offentlig myndighed eller militærpersoner,
00:56

TV MIDTVESTs omtale af sagen fra marts.

Luk video