Invasiv art truer flere steder: - Den største frygt er, at det går ud over fiskebestanden

Det er et menneskabt problem, at den invasive krebseart signalkrebsen nu hærger flere steder.

Det er ikke altid, et en fangst i nettet er godt. Det kan de skrive under flere steder i både Skjern Å og Karup Å.

For her er antallet af den invasive signalkrebs nu blevet så højt, at flere eksperter har slået alarm.

Signalkrebsen er svær at komme af med, og når den først er kommet, sætter den sine tydelige spor. Det fortæller Schneider Philipsen, der er Formand for Karup Å Lodsejerforening.

- Det er fordi, signalkrebsen går ind og laver huller i brinkene. De bliver svage, og til sidst så falder de sammen. Det er faktisk noget rigtig skidt for det ændrer jo åløbet og sandvandringen forøges, siger han.

Frygter for fiskebestanden

Følgerne af signalkrebsen kan blive alvorlige. Ikke blot for åens breder.

For i værste tilfælde kan det gå ud over den fiskebestand, der er i Skjern Å og Karup Å.

- Den største frygt er, at det går ud over fiskebestanden. Det vil være en katastrofe. Der er gjort rigtig meget for at forbedre ynglepladser og så videre for fiskene her nede, siger Schneider Philipsen.

Ingen løsning

Eksperterne er bekymrede over den invasive krebse-art.

- Jeg er bekymret, for jeg interesserer mig for rigtig mange arter og invasive arter især, og det her er altså en af dem, som er alvorlig, siger Henrik Carl der er biolog og fiskeespert hos Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

Signalkrebsen blev i 1960'erne indført til opdræt i Danmark. Den har forvildet sig ud i naturen, og her er så svær at komme af med, at eksperten ikke kan finde en løsning.

- Der er ikke rigtig nogen løsning, for vi kan aldrig nogensinde fange de sidste. Vi kan lokalt få dem ned i antal i en kort periode, men det svarer lidt til at sige: "Hvordan vil vi fjerne dræbersneglen?" Vi får jo aldrig nogensinde fanget dem alle sammen. Så vi har lavet et problem her det er vores egen skyld, vi har selv sat de her krebs ud - og nu står vi med et problem, vi ikke kan løse.

Flere eksperter slår alarm over antallet af signalkrebs. Der er ingen løsning på problemet med dem, og nu sætter de spor tydelige spor i naturen