Hospitalsdirektør om besparelser: Patienterne kommer til at mærke det

Hospitalsdirektør i Hospitalsenhed erkender, at de nye besparelser kommer til at have konsekvenser for både medarbejdere og patienter.

Hospitalsenhed Midt skal spare 50 millioner i 2020.

Besparelserne skyldes blandt andet øgede udgifter til private hospitaler, et stramt budgetforlig og så har hospitalsenheden ikke kunne opnå alle de besparelser, som ellers var planlagt i forbindelse med de seneste strukturændringer.

Besparelserne kommer til at kunne mærkes for både patienter og medarbejdere, fortæller hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

- Det er da rigtig ærgerligt, at vi skal gennemføre en ny sparerunde allerede et år efter at vi har gennemført en anden sparerunde, så det gør bestemt opgaven sværere, siger hospitalsdirektøren.

Skal kigge på serviceniveauet

Hvordan kommer patienterne til at mærke det?

- Det kan betyde en række forskellige ting. Det kan ikke lade sig gøre at spare 50 millioner kroner, uden at der er nogen, der mærker det, siger Thomas Balle Kristensen.

- Vi er nødt til at se, om vi kan foretage ændringer i patienternes forløb. Der kan være områder, hvor vi skal se på det serviceniveau, vi tilbyder patienterne.

SÅDAN ER BESPARELSERNE FORDELT:

Kommer det også til at koste stillinger?

- Det kommer helt sikkert til at koste stillinger på Hospitalsenheden. Hvor mange er det for tidligt at sige noget om. Vi vil selvfølgelig prøve at vi stillingsreduktionerne til at ske i forbindelse med naturlige fratrædelser.

Hospitalsdirektøren kan mærke, hvordan besparelserne presser stemningen på sygehusene.

- Det kan jeg sagtens mærke. Det er en svær opgave for en organisation som vores at skulle finde så store besparelser.

Hør hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fortælle om udfordringerne ved besparelserne:

Hospitalerne i Viborg, Skive og Silkeborg skal nu ud i endnu en sparerunde.

Budget lavet på en grovskitse

Hvorfor rækker pengene ikke til strukturændringerne?

- Det er der mange forskellige grunde til. Da budgettet blev lagt, blev der lavet en skøn på et relativt groft grundlag. Og det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

- Det betyder, at vi står over for en ubalance på 9,5 millioner kroner. Og der må vi finde besparelser på andre steder på hospitalet for at kunne tilføre de midler.

Hvad er det, i kommer til at skære på?

- Vi gør flere ting. Vi har nogle centrale puljer og budgetter, som vi reducerer. Og så beder vi centre og afdelinger på hospitalet om hver især at planlægge gennemførelser af besparelser for nogle mål, som vi har fastsat for dem.

Ambulante afdelinger hårdt ramte

En beslutning i regionsrådet gør, at de afdelinger og centre, der har ambulante aktiviteter særligt er ramt af besparelserne.

- Der er en del af besparelserne, der handler om at reducere i den ambulante aktivitet. Derfor har afdelinger, som har størst ambulant aktivitet også en større besparelse.

Hospitalsenhed Midt kender endnu ikke Region Midtjyllands budget for 2020, og det kan derfor ikke udelukkes, at der kan komme yderligere besparelser.

 

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Sundhed.