Historisk studie på hospital skal gøre fremtidens sygepleje bedre

En af de patienter, som er blevet observeret, er glad for at ligge på en enestue på Regionshospital Viborg.

På Regionshospitalet i Viborg går der observerende sygeplejersker rundt. Det er der som sådan ikke noget nyt i, men der er noget nyt i det, som lige præcis Susanne Friis Søndergaard og hendes forskningssygeplejerskekolleger observerer.

quoteVi vil prøve at blive klogere på, om vi kan se nogle tendenser, der kan gøre fremtidens sygepleje bedre.

Susanne Friis Søndergaard, forskningssygeplejerske, Regionshospital Viborg

Som det blot andet studie i verden ser et forskningshold nemlig på, hvordan det stigende antal enestuer påvirker hverdagen for patienter og personale.

- Vi vil prøve at blive klogere på, om vi kan se nogle tendenser, der kan gøre fremtidens sygepleje bedre, siger Susanne Friis Søndergaard.

Lige nu er det hospitalets hjerteafsnit, der er sat under lup.

Glad patient

En af dem, der i disse dage er på en enestue på Regionshospitalet Viborg, er Birgit Bentsen fra Skive.

Hun ser det som en stor fordel, at hun kan ligge på en stue alene.

- Jeg synes, jeg har meget mere privatliv. Hvis der kommer en læge ind og skal snakke med mig, har vi mulighed for at snakke under fire øjne

Antallet af patienter på stuerne er faldet de seneste 100 år.
Antallet af patienter på stuerne er faldet de seneste 100 år.

Historisk udvikling – og historisk studie

Over de seneste 100 år har udviklingen omkring antallet af patienter på hver stue udviklet sig tydeligt.

Først var der 16 på hver stue, sidenhen er det tal faldet til otte, seks, fire, to og nu kun en seng på hver stue for at imødekomme patienternes behov, så de eksempelvis har rådighed over eget bad og toilet.

Og det er historisk, at forskerholdet nu undersøger, hvordan patienter og personale har det med enestuer i forhold til stuer med flere patienter.

- Der er faktisk kun ét studie i hele verden, der laver det, vi laver her – et sammenligningsstudie på de samme afdelinger fra før og efter, siger Susanne Friis Søndergaard.

Resultaterne fra studiet vil kunne bruges til at planlægge det daglige arbejde på sengeafsnittene og fremtidens sygehusbyggerier.

Der går dog lidt, før forskerholdet er færdige. Det forventes i sommeren 2022.

Forskere undersøger på hospitalet i Viborg, hvad det stigende antal ensengsstuer betyder for patienter og personale.