Hærvejsmotorvej er en god forretning for samfundet

Vejdirektoratet har lavet en ny beregning, der viser at en Hærvejsmotorvej, der løber parrallelt med E45, er en god samfundsøkonomisk forretning.

Transportminister Hans Christian Schmidt løfter på et pressemøde fredag sløret for nye udregninger om Hærvejsmotorvejen. Vejdirektoratet har regnet på effekterne af en motorvej, der løber parallelt med E45. Udregningerne viser, at motorvejen vil reducere rejsetiden for trafikanter i store dele af Jylland. 

- Genberegningen viser, at der er mange positive aspekter ved en ny midtjysk motorvej, som det er værd at kigge nærmere på, siger Hans Christian Schmidt. 

Vejdirektoratets genberegning vurderer, at alle de analyserede korridorer er samfundsøkonomisk rentable. Korridor A har den højeste såkaldt interne rente på 9,0 pct. som følge af lavere anlægsomkostninger. Korridor C har den laveste interne rente på 6,3 pct., hvilket skyldes, at den giver de laveste rejsetidsbesparelser. 

Som udgangspunkt vurderes projekter som samfundsøkonomisk rentable, hvis de har en intern rente på over 4 procent.

Genberegningen blev besluttet med Trafikaftale 2014 – Udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014, hvor forligskredsen afsatte 2,0 mio. kr. til en genberegning af en ny midtjysk motorvej med Landstrafikmodellen. Genberegningen tager udgangspunkt i de tre belyste korridorer fra den strategiske analyse med henblik på en nærmere vurdering af korridorspørgsmålet, skriver direktoratet i en pressemeddelelse. 

 Drømmen om en Hærvejsmotorvej

Her i landsdelen har Hærvejskomiteen længe arbejdet for en parallel motorvej - Hærvejsmotorvejen.

- Det er meget og klare markante tal, som nu fra officielt hold bekræfter de store gevinster ved udvikling i hele landet og et Danmark i balance, siger Poul Andersen, formand for Hærvejskomitéen og medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for Socialdemokraterne.

- En ny parallel-motorvej giver et stærkt bidrag til at løse trængslen på E45, men den kan ikke stå alene. Som alle kan se med det blotte øje, skal der meget snart ske udvidelser på E45 for at løse den helt aktuelle trængsel. Det er en både-og løsning, hvor Hærvejsmotorvejen sikrer trafikken på langt sigt, så vi får plads til fremtidens vækst i Østjylland og hele Vestdanmark, siger Poul Andersen i en pressemeddelelse. 

 

Her er de 3 mulige korridorer Vejdirektoratet har regnet på. 
Her er de 3 mulige korridorer Vejdirektoratet har regnet på. 
Foto: Kilde: Vejdirektoratet

 

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Trafik.