Guldsjakalen havde testikler

Obduktionen viser, at det formentlig var en vild guldsjakal, der blev fundet ved Karup for en måned siden.

Den guldsjakal, der blev påkørt ved Karup for en måned siden var sandsynligvis et vildt dyr. En obduktion har vist, at den ikke var kastereret og havde testikler, selv om den blev vurderet til at være kastreret i første omgang.

Det ville have betydet, at den ville være undsluppet fra fangenskab på et tidspunkt. Det var først ikke muligt at vurdere, fordi testiklerne var blevet knust i forbindelse med, at guldsjakalen blev kørt ned.

-Guldsjakalen fandt efter alt at dømme selv vej til Danmark. Og det er ikke underligt, for guldsjakalen er i fremgang flere steder i Europa, og den spreder sig til nye områder, siger specialkonsulent Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen.

Det er DTU Veterinærinstituttet, der har lavet obduktionen for Naturstyrelsen. Der lever guldsjakaler i blandt andet Polen, Litauen, Østrig og Tjekkiet, og der er også set enkelte guldsjakaler i Tyskland.

Hvis guldsjakalen selv kommer til Danmark,

Guldsjakalen vil blive regnet som en naturlig dyreart på linje med hjemmehørende rovdyr som ræv og ulv, hvis den selv invandrer til Danmark.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.