Gårdbrand ved Stoholm

Sidst på eftermiddagen gik der ild i en løsdriftsstald. Flere kreaturer indebrændte.

Det var kort før kl. 17, at alarmen gik hos Viborg Brandvæsen

En fritliggende løsdriftsstald ved Gammelstrup med 46 ungkvæg stod i flammer.

Seks kreaturer døde i ilden - mens de øvrige 40 slap ud i tide. Nogle af dem har dog så store forbrændinger, at dyrlægen formentlig må aflive dem.

En trediedel af hallen er fyldt med halm, og her har ilden fortsat godt fat her først på aftenen.