Går imod strømmen: 3F i Viborg opfordrer til et NEJ til nye overenskomster

Så er det lige oppe over, at resultatet af urafstemningen om de nye overenskomster bliver offentliggjort.

Et stort flertal i 3F’s hovedbestyrelse anbefaler et ja, men hos lokalafdelingen i Viborg, så opfordrer de til, at det skal blive et nej.

I dag stemmer medlemmerne af 3F om nye private overenskomster, der kommer til at gælde for mere end en halv million personer, da også HK, Metal, Blik&Rør, Dansk El-Forbund og flere skal stemme om ændringerne.

Hos 3F dækker det ansatte indenfor omkråderne byggeriet, Det Grønne Område, Industri, Transport samt Privat Service, Hotel og Restauration.

I Viborg anbefaler de et nej, trods af at 170.000 3F’ere ender med at skulle strejke, hvis de nye private overenskomster ikke går igennem. Dette skyldes, at man må strejke, hvis det ikke er muligt at blive enige om overenskomster.

Udsigten til en eventuel strejke skræmmer ikke Stanley Bach Mortensen, der er formand for 3Fs lokalforening i Viborg. Han mener, at man bør stemme nej, fordi der er et stort problem med de nye overenskomster.

- Vi har diskuteret det i vores bestyrelse, og vi synes, at der er alt for få penge i de aftaler, der er indgået. Mindstelønnen stiger slet ikke nok, når man ser på, hvor godt det går for industrien, fortæller han til TV MIDTVEST..

Der har også været en del, der har givet udtryk for, at de ikke er tilfredse med, at mange frygter, at privatansatte vil komme til at drukne i overarbejde med de nye overenskomster. Men det mener Stanley Bach ikke er det største problem.

- Det er især mindstelønnen, der har ligget til grund for vores holdning, fastslår han.

Vi bliver klogere i morgen

Stanley Bach forudser dog selv, at afstemningen ender med et ja. Til afstemningen har alle medlemmer af de gældende fagforeninger mulighed for at stemme ja eller nej. Han har tænkt sig at acceptere flertallets afgørelse uden protester.

- Det er jo sådan, at når man har taget en afstemning, så respekterer vi alle sammen resultatet af den afstemning, slår han fast.

Han er dog spændt på resultatet, da stemmeprocenten skulle være rekordhøj.

- Jeg synes, at det er flot med så høj en stemmedeltagelse, og jeg glæder mig til, at vi i morgen klokken 12 bliver klogere. Det er afsindigt spændende. 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.