Fugleinfluenza hos midtjysk fjerkræavler

Flere gråænder skal aflives efter at der er konstateret fugleinfluenza på ejendommen.

Fødevarestyrelsen har fredag konstateret et tilfælde af fugleinfluenza i en besætning af gråænder i Løvel nord for Viborg.

Besætningen ejes af fjerkræavler Ole Jensen Vorre, som tidligere har oplevet at få sine dyr aflivet på grund af fugleinfluenza. Det var i 2006. Ole Jensen Vorre bekræfter over for TV/MIDT-VEST, at det er hans besætning, der er ramt, men har ikke flere kommentarer til sagen.

Der er tale om den mindre farlige influenzatype H7. Fuglene viser tilsyneladende ingen tegn på sygdom, men myndighederne er bange for, at influenzaen muterer til en mere farlig variant. Derfor skal nogle af fuglene aflives, ligesom der er oprettet en spærrezone på en kilometer rundt om ejendommen. I zonen er der en række restriktioner for færdsel med fjerkræ.

4000 fugle

Der er registreret 4000 fugle på ejendommen, men myndighederne vil først i weekenden afgøre, hvor mange af dem, der skal aflives.

Fundet af den mindre farlige influenza betyder ikke restriktioner for den danske eksport af fjerkræ.

- Vi betragter altid lavpatogen fugleinfluenza med alvor, fordi den kan udvikle sig til den højpatogene type og også i sjældne tilfælde kan smitte til mennesker. Men umiddelbart er dette fund ikke farligt. Aflivning og sikkerhedsforanstaltninger sker for at forebygge yderligere problemer, siger souschef i Fødevarestyrelsen, dyrlæge Stig Mellergaard.

Sygdommen blev opdaget i forbindelse med den rutinemæssige kontrol, der er et led i den danske handlingsplan mod fugleinfluenza.

Eksternt link: Se spærrezonen her

 

02:47 Luk video