Fra køledisk til retssal: Midtjyske svin var ikke "klimakontrollerede", mener flere organisationer

Selvom landmand Jens Gudike Fly har mindsket udslip af CO2 på sin gård med klimatiltag, så er det misvisende, at han kan kalde sit kød for klimakontrolleret. Det mener flere organisationer.

Det kan være svært for forbrugerne at gennemskue om kødet i køledisken er klimavenligt eller ej. Forbrugerrådet Tænk fortæller, at 95 procent af forbrugerne gerne vil handle mere klimavenligt, mens kun ni procent synes, at det er let at tage det "rigtige" valg.
Det kan være svært for forbrugerne at gennemskue om kødet i køledisken er klimavenligt eller ej. Forbrugerrådet Tænk fortæller, at 95 procent af forbrugerne gerne vil handle mere klimavenligt, mens kun ni procent synes, at det er let at tage det "rigtige" valg.
Grafik: Colourbox + Grafik: Claus Klok, TV MIDTVEST

Svineavler Jens Gudike Fly har inden for de seneste år lavet flere ændringer på sin gård ved Oddense i Salling.

Nu bliver gyllen afhentet på gården og kørt på biogasanlæg en gang om ugen i stedet for en gang om måneden. 

Varmen fra grisenes afføring bruges til at varme staldene op, og fra næste år skal han indgå i et pilotprojekt for at se, om det kan nedbringe CO2-udledningen at vaske gyllekummerne af. 

Derfor er han også en af de landmænd, der i 2020 deltog i Danish Crowns projekt, som skulle reducere CO2-udslippet på sin gård med forskellige tiltag.

- Vi i landbruget er udsat i klimakampen. Vi skal forbedre os, og så gælder det om at gøre det så godt som muligt, så vi skal undgå en klimaafgift. Og så er det bedre for miljøet, siger Jens Gudike Fly.

Hele konceptet endte ud i kampagnen "Klimavejen" fra Danish Crown med sloganet 'Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror', hvor fødevarevirksomheden på deres produkters emballage skrev "Klimakontrolleret gris". 

Men de lyserøde klistermærker, der prydede pakkerne med grisekød, er greenwashing, mener Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark. Derfor er de gået sammen og har anlagt sag mod Danish Crown for at vildlede forbrugerne. 

Den sag begyndte ved Vestre Landsret i Viborg mandag, og den er Danmarks første klimaretssag. 

Danish Crown står inde for kampagne

Begrebet "klimakontrolleret gris" betyder, at griseproducenter som Jens Gudike Fly selv har skullet skrive konkrete mål ned, for hvordan den enkelte landmand vil reducere CO2-udledningen fra sin svinebestand.

Derfor mener seniorjurist Marie Frank-Nielsen fra Forbrugerrådet Tænk også at kontrolbegrebet som Danish Crown brugte i sin kampagne i sin tid er misvisende:

- Fra vores synspunkt, hvis man taler om "kontrolleret", skal der være vidtgående kontrol. Normalt skal der være en form for tredjepartscertificering, siger hun. 

Marie Frank-Nielsen var selv til stede ved mandagens retsmøde, hvor Forbrugerrådet Tænk deltog sammen med Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark.

- Vi har valgt at gå ind i sagen, fordi, vi synes, Danish Crowns kampagne er så grov, siger hun.

Danish Crown mener dog ikke selv, at de har vildledt forbrugerne. Det fortæller virksomhedens pressechef, Jens Hansen.

- Vi kunne stå og står stadig inde for kampagnen "Klimakontrolleret gris", siger han.

Ifølge Jens Hansen kan virksomheden godt kalde sine grise for "klimakontrollerede", fordi den arbejder med data på dens leverandørers gårde, og derfor kan dokumentere, hvad, den mener, er nødvendigt.

Pynter sig med grønne fjer

For svineavler Jens Gudike Fly handler det om hele tiden at gøre sin virksomhed bedre. Han mener ikke selv, at han kan kalde sig for en klimavenlig landmand, men lægger samtidig vægt på en vigtig detalje:

- Folk vil gerne have kød. Hvordan skal de få det? Det handler om at lave udledningen så lille som mulig, siger han. 

Derfor tager Forbrugerrådet Tænk heller ikke stilling til forbrugernes behov for at spise svinekød. Sagen handler om, at forbrugerne skal kunne navigere mellem de mange kødpakker, når de står ved køledisken i supermarkedet: 

- Det er super, at virksomhederne tager nogle tiltag og omstiller produktionen, men det skal ske på en måde, som er retvisende og ikke sker på nogle lånte grønne fjer. Forbrugerne skal vejledes og ikke vildledes, siger hun. 

For svineavler Jens Gudike Fly handler kampagnen fra Danish Crown om at fortælle danskerne, at han og andre har fået lavet tiltag på deres gårde, som skal gøre dem mere klimavenlige. 

- Hvordan skal vi reklamere for vores tiltag, hvis vi kommer i en retssag? Det er tankevækkende, siger han. 

Med retssagen håber Forbrugerrådet Tænk, at sagen kan få principiel betydning, så afgørelsen senere vil kunne være en retningslinje for, hvordan virksomheder må markedsføre deres produkter.