Foulum fylder rundt

Forsøgscenter Foulum fyldte fredag den 24. april 25 år.

Forskningscenter Foulum er den største enhed under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, og her har 600 medarbejdere sin daglige gang.

Forskningen har altid været meget konkret og taget udgangspunkt i en udvikling af landbrugets produktion.

Se Johanne Bagges interview med dekan Just Jensen  fra Forskningscenter Foulum.

Se også disse historier om forskningscenteret:

Forsker i ko-prutterKlonede grise har fået ungerFoulumfiskFisk som forsøgsdyr


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.