Forvaringsdom anket efter knivdrab: Vil have hjælp til at styre sig selv og sit temperament

Hans Petter Bitsch Eskesen ønsker en anbringelsesdom på en specialinstitution for kriminelle psykisk udviklingshæmmede i stedet for forvaring.

Klokken 14 blev Hans Petter Bitsch Eskesen fra Skive idømt en forvaringsdom ved Retten i Viborg, fordi han natten til den 1. februar sidste år dræbte 41-årige Niels Ole Nuko med 119 knivstik og snit.

quoteForvaring er per definition tidsubestemt

Steen P. Husbjerg, forsvarsadvokat

Dermed fik den nu 21-årige Hans Petter Bitsch Eskesen den mest alvorlige straf, der findes i straffeloven. Det slår forsvarsadvokaten Steen P. Husbjerg fast.

- Ganske enkelt fordi, det er en forvaring på tidsubestemt tid – altså den er ikke afgrænset som en fængselsstraf på 12 år, 10 år eller hvad det nu burde være. Forvaring er per definition tidsubestemt, siger forsvarsadvokaten.

Efter domsafsigelsen valgte Hans Petter Bitsch Eskesen og Steen P. Husbjerg at anke dommen, fordi den dømte ønsker en anbringelsesdom på Kofoedsminde, der er en specialinstitution for kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år i Rødby på Lolland.

- Tiltalte ønsker stadigvæk at forsøge at komme tilbage til Kofoedsminde, for det er det, han mener, at han vil få den bedste hjælp til at få lidt mere styr på sig selv og sit temperament, siger forsvarsadvokaten.

Forsvarsadvokaten procederede for, at Hans Petter Bitsch Eskesen skulle være omfattet af straffelovens paragraf 16 stykke 2 – at være mentalt retarderet, og det er herunder en anbringelsesdom falder.

quoteGenerelt er jeg tilfreds med den del, der vedrører skyldsspørgsmålet

Pia Koudahl, specialanklager, Midt- og Vestjyllands Politi

En anbringelsesdom kan gives til personer, der har foretaget alvorlig kriminalitet, mens de var syge. Dommen er, ligesom en forvaringsdom, tidsubestemt.

Anklager er tilfreds med dommen

Selvom sagen endnu ikke er afsluttet, fordi den er blevet anket, er specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, Pia Koudahl, tilfreds.

- Generelt er jeg tilfreds med den del, der vedrører skyldsspørgsmålet. Der er jeg selvfølgelig tilfreds med, at retten har fundet, at tiltalte er skyldig i overensstemmelser med anklageskriftet. Det er den ene del af det, siger hun og fortsætter.

- Den anden del er så det her med, hvad straffen skulle være. Der er jeg selvfølgelig også tilfreds med, at retten har været enig med anklagemyndigheden om, at vi er i en situation, hvor forvaring er den rigtige sanktion til den tiltalte.

Anklageren havde på forhånd ønsket en forvaringsdom til den tiltalte.

Hun og retten vurderede straffen ud fra en vurdering fra Retslægerådet, som har til opgave at afgive lægevidenskabelige vurderinger til myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.

- Retslægerådet har fundet, at han har en karakter og en person, der gør, at han vurderes til at frembyde nærliggende fare for andres liv. Det er derfor, man peger på, at den rigtige straf er forvaring, siger Pia Koudahl.

Hans Petter Bitsch Eskesen skal fortsat være varetægtsfængslet, mens ankesagen står på.